Wywiady

Krzysztof Łęcki [TAURUS OCHRONA]: Potrafimy zaspokoić potrzeby branży

Każdy, kto znajduje się w środku pomieszczenia nie zdoła skomunikować się drogą telefoniczną, mailową z nikim na zewnątrz. Wyeliminowaliśmy również możliwość nagrywania rozmów za pomocą wszelkich urządzeń (również analogowych). Słowem – będąc naszym gościem i korzystając z usługi Sali Spotkań Niejawnych nasz klient otrzymuje od Taurus Ochrona stuprocentową gwarancję, że nic, o czym w Sali rozmawia, nie przedostanie się na zewnątrz.

Stanowi to uzupełnienie naszej oferty w obszarze bezpieczeństwa i jest jednym z nielicznych takich miejsc do wynajmu komercyjnego w skali kraju.

Teraz czas na kolej. Nie mogę nie zapytać skąd pomysł na wejście na kolejowy rynek?

Na rynku kolejowym jesteśmy obecni od lat, ale przy okazji tego wywiadu możemy wyraźnie zaznaczyć, że teraz rozwijamy nasze działania i stawiamy mocno na rozwój naszych produktów właśnie w obszarze rynku kolejowego. Jedną z wartości, jakiej hołdujemy jest umiejętność i możliwość elastycznego dopasowania naszej oferty do konkretnych i specyficznych wymagań naszych klientów.

Jak pokazuje nasze doświadczenie, precyzyjnie skonstruowane narzędzie plus doświadczenie plus najwyższa jakość świadczonych usług, umożliwia skuteczną ochronę mienia a z drugiej strony bardzo dobrą współpracą pomiędzy różnymi biznesami (jakimi jest ochrona a kolej).

Uczestniczyliśmy w wielu projektach „zaprojektuj-wybuduj-chroń”. Jest to bardzo dobre podejście coraz częściej promowane przez obszar kolejowy, gdyż pozwala to na wzięcie pełnej odpowiedzialności przez firmę realizującą usługi gdyż firma ta ma bezpośredni wpływ na formę zabezpieczenia i ochrony. Jednak aby zoptymalizować koszty ochrony i zmaksymalizować koszty wymagana jest wiedza specjalistyczna z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii. Dlatego firmy, które świadczą na rynku tylko ochronę fizyczną nie poradzą sobie z takimi wyzwaniami.

Z tego wynika, że firma posiada już doświadczenie w tym sektorze?

Tak, od kilku lat ściśle współpracujemy z Polską Koleją Państwową w zakresie opracowania planów zabezpieczeń i ochrony CCTV. Coraz częściej dostajemy również zapytania od innych podmiotów związanych z ochroną przejść kolejowych, rogatek, dworców kolejowych itp. Są to miejsca, które wymagają nadzoru, a nasze usługi elektronicznej ochrony w pełni odpowiadają na tą potrzebę. Spełniamy również wszystkie wymogi, aby móc świadczyć usługi w zakresie bezpieczeństwa. Jesteśmy dla PKP zaufanym Partnerem nie tylko ze w względu na rodzaj świadczonych usług, lecz przede wszystkim ze względu na jakość.

Myślę, że jest niewiele firm w Polsce w naszej branży, które posiadają Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na którą składają się systemy zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskiem (ISO 14001), BHP (45001), Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001) oraz CSR (26000).

Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że wszystkie systemy wdrożone przez naszą firmę są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania. To jeszcze nie koniec. Mamy jasno wytyczony plan rozwoju, który obejmuje wdrożenie kolejnych kompetencji, a co za tym idzie również certyfikatów.