Raport z Polski Wydarzenia

Lubelskie podpisało umowy na dokumentację w ramach Programu Kolej Plus

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja podczas, której zostały podpisane trzy umowy na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla części projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego do realizacji w ramach Programu Kolej+. Łączny koszt wykonania dokumentacji dla umów to blisko 2,7 mln złotych.

Fot. materiały prasowe

W dzisiejszym wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa
oraz przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Databout Sp. z o.o. Tomasz Skowroński.

Nie boimy się wyzwań. Kolej była, jest i będzie podstawowym środkiem transportu. Dzisiaj musimy wsiąść do pociągu, który jedzie pod hasłem „nowoczesna, szybka i niskoemisyjna Kolej– powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

 

– Rewolucja kolejowa w Lubelskiem to długi proces, ale jesteśmy przekonani, że do roku 2030 uda się nam zrealizować kluczowe projekty dotyczące infrastruktury i transportu kolejowego – dodał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

 

Mam nadzieję, że opracowana dokumentacja pozwoli skutecznie aplikować o środki finansowe na realizację ambitnych planów województwa lubelskiego – podsumował przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Databout Sp. z o.o. Tomasz Skowroński.

 

Założeniem Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku jest utworzenie lub usprawnienie połączeń kolejowych do miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 10 tysięcy z miastami wojewódzkimi. Dofinansowanie ze środków Programu wynosi do 85%. Pozostałą część stanowić będą środki własne samorządów. Ogólnopolski budżet Programu Kolej+ wynosi 5,6 mld zł bez wkładu samorządów. Województwo Lubelskie zgłosiło do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pięć projektów o łącznej wartości około 3 mld zł.