Raport z Polski Wydarzenia

Lubelskie podpisało umowy na dokumentację w ramach Programu Kolej Plus

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja podczas, której zostały podpisane trzy umowy na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla części projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego do realizacji w ramach Programu Kolej+. Łączny koszt wykonania dokumentacji dla umów to blisko 2,7 mln złotych.

Fot. materiały prasowe

W dzisiejszym wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa
oraz przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Databout Sp. z o.o. Tomasz Skowroński.

Nie boimy się wyzwań. Kolej była, jest i będzie podstawowym środkiem transportu. Dzisiaj musimy wsiąść do pociągu, który jedzie pod hasłem „nowoczesna, szybka i niskoemisyjna kolej” – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

 

– Rewolucja kolejowa w Lubelskiem to długi proces, ale jesteśmy przekonani, że do roku 2030 uda się nam zrealizować kluczowe projekty dotyczące infrastruktury i transportu kolejowego – dodał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

 

Mam nadzieję, że opracowana dokumentacja pozwoli skutecznie aplikować o środki finansowe na realizację ambitnych planów województwa lubelskiego – podsumował przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Databout Sp. z o.o. Tomasz Skowroński.