Wywiady

Mikołaj Wild: CPK to inwestycja priorytetowa

Mikołaj Wild, prezes zarządu CPK, w rozmowie o znaczeniu projektu dla Polski oraz przejściu od słów do czynów.

Radosław Karwicki: Panie Prezesie, w ostatnim czasie bardzo spodobało mi się stwierdzenie, użyte także przez WAS: „CPK. Od słów do czynów”. Można chyba odetchnąć po wielu latach drążenia skały, że nareszcie nie tylko może Pan o projekcie mówić teoretycznie, ale przejść do praktyki?