Tabor Wydarzenia

NEWAG chce dostarczyć EZT-y dla Kolei Śląskich. Jakie będą nowe pociągi?

Koleje Śląskie otworzyły oferty w przetargu na dostawę 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją na domówienie kolejnych dwóch jednostek.

Fot. Patryk Farana

W marcu br. Koleje Śląskie ogłosiły przetarg, którego przedmiotem zamówienia była dostawa trzech EZT-ów wraz ze świadczeniem usług serwisowych do zakończenia wykonania pierwszej naprawy P4.

Przetarg przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach której Koleje Śląskie mogą dokupić kolejne dwa pojazdy. Dokupione EZT-y również będą objęte pakietem serwisowym.

W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, została ona złożona przez NEWAG. Wartość oferty na dostawę 5 EZT-ów opiewa na kwotę 184,5 mln zł brutto. Cenę serwisu pojazdów do naprawy P4 włącznie wyceniono na kwotę 55 842 000 zł brutto. A więc oferta za podstawę zamówienia opiewa na kwotę 127 452 600 zł brutto, natomiast oferta dla prawa opcji na kwotę 112 889 400 zł brutto.

Budżet Kolei Śląskich opiewa na kwotę 123 615 000 zł brutto i dotyczy podstawy zamówienia (3 EZT-ów). Oznacza to, że nowosądecki producent niemal zmieścił się w szacunkach Kolei Śląskich. W tym momencie zamawiający będzie oceniać złożoną ofertę według przyjętych kryteriów:

  • Cena brutto dostawy EZT, waga: 50%;
  • Cena brutto usług serwisowych, waga: 20%;
  • Termin dostawy 2 pierwszych EZT-ów, waga: 20%;
  • Masa służbowa EZT, waga: 5%;
  • Kary umowne, waga: 5%.

Wnętrze

Koleje Śląskie chcą kupić czteroczłonowe jednostki. Fotele dla pasażerów będą ustawione w układzie 2+2 szeregowo i naprzeciw siebie. Na dwa fotele ma przypadać jedno gniazdko 230 V. Gniazdko powinno być także wyposażone w dwa złącza USB (USB-A oraz USB-C). W pojazdach znajdą się także stoliki, natomiast w przypadku siedzeń w układzie rzędowym zamontowane będą stoliki jadalne zintegrowane z oparciem.

Pojazdy mają być także dostępne dla osób z niepełnosprawnością, zarówno jeżeli chodzi o rampę, jak i toaletę. Warto zaznaczyć, że zamawiający przewiduje, że w pojeździe znajdzie się tylko jedna toaleta (zabudowana w jednym ze środkowych członów EZT). Toaleta ma być uniwersalna, w niej znajdzie się także przewijak dla niemowląt.

Rowerzystów powinien zainteresować fakt, że w pociągu przewidziano strefę do przewozu jednośladów, w której znajdzie się miejsce dla od 6 do 10 rowerów. Co więcej, strefa ma przewidywać możliwość przewozu roweru na kołach, bez konieczności unoszenia go pionowo.

Koleje Śląskie zaznaczyły, że przy rozplanowaniu przestrzeni pasażerskiej wykonawca powinien przewidzieć stworzenie strefy rodzinnej. Ma ona charakteryzować się elementami umilającymi podróż dzieciom wraz z rodzicami. W takiej strefie układ foteli ma być w ułożeniu vis a vis, a stolik między fotelami ma być zabudowany w motywy edukacyjne: grą planszową lub wyposażony w ekran interaktywny.

Każdy nowy pociąg zyska także w defibrylator AED. Montaż takich urządzeń w pojazdach kolejowych staje się powoli standardem przy nowych zamówieniach taboru. Podobnie jest z systemem zliczania pasażerów, który także ma zostać zamontowany w pociągach .

Dodaj komentarz