Tabor

Nowoczesne pojazdy na torach zwiększają bezpieczeństwo

 

Do końca 2021 r. park maszynowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zasili 47 nowych specjalistycznych maszyn do sprawnego usuwania usterek na liniach kolejowych oraz kontroli mostów i wiaduktów. Zakup sprzętu za 250 mln zł realizowany jest w ramach projektu z Krajowego Programu Kolejowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakup nowoczesnych, specjalistycznych pojazdów to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dla zwiększania bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Specjalistyczny sprzęt wzmocni zespoły kolejowego pogotowia technicznego w całym kraju, odpowiedzialnego za szybkie usuwanie usterek i awarii. Nowoczesne maszyny przyspieszą prace na torach i zapewnią wysoką jakość infrastruktury kolejowej, co wpłynie na sprawniejsze, punktualniejsze i bezpieczniejsze podróże oraz przewóz ładunków.

Dla utrzymania wygody podróży – 47 głównych pojazdów technicznych
W ramach projektu PLK zakupiły 47 maszyn. Do jednostek PLK na terenie kraju trafiło 33 z 42 zakupionych wózków motorowych. PLK oczekują na dostawę pojazdu dwudrogowego do inspekcji obiektów inżynieryjnych np. mostów. W ramach projektu zamówione zostały również dwie podbijarki torów i jedna podbijarka rozjazdów. Park maszynowy PLK zasili także profilarka tłucznia.

 

 

Czytaj dalej >