Tabor

Nowoczesne pojazdy na torach zwiększają bezpieczeństwo

 

Do końca 2021 r. park maszynowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zasili 47 nowych specjalistycznych maszyn do sprawnego usuwania usterek na liniach kolejowych oraz kontroli mostów i wiaduktów. Zakup sprzętu za 250 mln zł realizowany jest w ramach projektu z Krajowego Programu Kolejowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakup nowoczesnych, specjalistycznych pojazdów to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dla zwiększania bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Specjalistyczny sprzęt wzmocni zespoły kolejowego pogotowia technicznego w całym kraju, odpowiedzialnego za szybkie usuwanie usterek i awarii. Nowoczesne maszyny przyspieszą prace na torach i zapewnią wysoką jakość infrastruktury kolejowej, co wpłynie na sprawniejsze, punktualniejsze i bezpieczniejsze podróże oraz przewóz ładunków.

Dla utrzymania wygody podróży – 47 głównych pojazdów technicznych
W ramach projektu PLK zakupiły 47 maszyn. Do jednostek PLK na terenie kraju trafiło 33 z 42 zakupionych wózków motorowych. PLK oczekują na dostawę pojazdu dwudrogowego do inspekcji obiektów inżynieryjnych np. mostów. W ramach projektu zamówione zostały również dwie podbijarki torów i jedna podbijarka rozjazdów. Park maszynowy PLK zasili także profilarka tłucznia.

 

 

Wózki motorowe z dodatkowym sprzętem
Obecnie na torach pracują 33 wózki motorowe z oprzyrządowaniem – trafiły między innymi do Warszawy, Krakowa, Poznania, Lublina, Gdyni i Białegostoku. Sprzęt wzmacnia zespoły pogotowia technicznego Polskich Linii Kolejowych na terenie całego kraju. Nowoczesne pojazdy umożliwiają szybkie wykonywanie prac interwencyjnych, co przekłada się się na sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże. Przekazane zespołom pojazdy są szybsze niż poprzednie – rozwijają prędkość do 100 km/h, przez co zapewniają sprawniejsze dojazdy do prac i usuwanie usterek na sieci kolejowej. Dzięki zamontowanym urządzeniom bezpieczeństwa drezyną kierują nie dwie lecz jedna osoba. Duże możliwości daje dodatkowe oprzyrządowanie, m.in. żuraw o zasięgu ponad 12 m i udźwigu blisko 1600 kg, który pozwala efektywnie wyładować materiały i sprzęt. Platforma transportowa o powierzchni 11 m2 umożliwia załadunek większej ilości materiałów. Pojazdy posiadają też dodatkowe funkcje – istnieje między innymi możliwość zainstalowania pługów wirnikowych i lemieszowych do odśnieżania torów. Odbiór pozostałych 9 pojazdów planowany jest jeszcze w tym roku.

Pojazd dwudrogowy do inspekcji obiektów inżynieryjnych
Maszyna daje bardzo duże możliwości w zakresie kontroli obiektów kolejowych, w tym mostów i wiaduktów. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość poruszania się zarówno po torach, jak i drogach, co umożliwia sprawny dojazd do wszystkich miejsc. Dzięki wyposażeniu w wysięgnik z koszem umożliwia przeglądy trudno dostępnych miejsc na ponad 6400 obiektach inżynieryjnych. Wart 4,8 mln zł pojazd wyjedzie na tory i drogi jeszcze w tym roku.

 

 

Nowoczesne podbijarki torów i rozjazdów
Zakupione maszyny za ponad 81 mln zł to dwie wysokowydajne podbijarki torowe i jedna rozjazdowa. Proces podbicia polega na uniesieniu toru, z jednoczesnym podsypaniem pod podkłady tłucznia. Dzięki temu, po opuszczeniu, tor znajduje się na odpowiedniej wysokości. Nowe pojazdy sprawnie regulują położenie torów i rozjazdów, aby pociągi mogły jeździć szybko i bezpiecznie. Istotnym efektem ich pracy jest możliwość przywrócenia ruchu z prędkością rozkładową zaraz po podbiciu toru, bez wprowadzania czasowych ograniczeń prędkości. Ponadto zastosowany w podbijarkach system dynamicznej stabilizacji toru umożliwia szybsze prowadzenie robót bez konieczności pracy dodatkowej maszyny. Dostawa pojazdów planowana jest na IV kwartał 2021 r.

Profilarka tłucznia
To wysokowydajna, samojezdna maszyna służąca do wykonywania prac związanych z profilowaniem podsypki w torze kolejowym, polegających m. in. na przemieszczaniu, zbieraniu i szczotkowaniu nadmiaru tłucznia z toru. Profilarka zapewni wysoką jakość infrastruktury i będzie wykorzystywana podczas prac interwencyjnych. Zapewni ona szybkie usuwanie usterek na liniach kolejowych, co przełoży się na sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże. Koszt maszyny to 7 mln zł, a jej odbiór planuje się na początek przyszłego roku.

Reklama