Wywiady

Nowoczesne usługi dla rynku

Prezes zarządu PKP Telkol Sp. z o.o., Mirosław Gilarski, o efekcie synergii, wyzwaniach i współpracy na rynku.

PKP TELKOL jest już ponad rok na rynku. Jak Pan oceni ten okres dla Spółki? Co było największym wyzwaniem?

Połączenie firm udało się i dało efekt synergii – oba organizmy uzupełniły się, dając nowe możliwości realizacyjne, o czym może świadczyć wynik firmy, która przyniosła nieco większy niż spodziewany zysk, mimo kilkunastu milionów zobowiązań jakie PKP Utrzymanie przejęło razem z PKP Budownictwo. Firma intensywnie przepracowała ponad rok, organizmy obu firm zintegrowały się i nie było typowego dla fuzji tąpnięcia w pierwszym roku.
Myślę, że to połączenie zintegrowane w aspekcie ludzkim. Dopasowanie się ludzi z dwóch firm w jedną strukturę, a także ujednolicenie warunków pracy. Tu duży ukłon kieruje w stronę związków zawodowych, z którymi można było konstruktywnie ustalić możliwie najkorzystniejsze warunki wynagradzania dla wszystkich pracowników. Rozmowy zaowocowały podpisaniem Protokołu dodatkowego do obowiązującego w PKP TELKOL ZUZP. Nowy ZUZP już od września zapewnił znacznie lepsze warunki wynagradzania dla pracowników, nie tylko spółki PKP Utrzymanie, ale również objął pracowników przejętej spółki PKP Budownictwo.

Trwa wymiana SDIP Jak Pan ocenia przebieg tego procesu?

Realizujemy SDIP – czyli doposażenie 65 obiektów dworcowych w wyświetlacze na zlecenie PKP S.A. Projekt nie jest łatwy, ale pozyskaliśmy cenne doświadczenie, które będziemy chcieli wykorzystać i wierzę, że wykorzystamy je w realizacji znacznie większego projektu tj. SDIP oraz SMW dla PKP PLK S.A. Projekt zakończony i już rozliczony. Teraz czekamy na kolejny etap, za który będą odpowiedzialne KZŁ – zintegrowanie z systemami PKP PLK S.A. na nastawniach i stacjach. Także jesteśmy gotowi do działania.

MD