Wywiady

Nowoczesne usługi dla rynku

Prezes zarządu PKP Telkol Sp. z o.o., Mirosław Gilarski, o efekcie synergii, wyzwaniach i współpracy na rynku.

PKP TELKOL jest już ponad rok na rynku. Jak Pan oceni ten okres dla Spółki? Co było największym wyzwaniem?

Połączenie firm udało się i dało efekt synergii – oba organizmy uzupełniły się, dając nowe możliwości realizacyjne, o czym może świadczyć wynik firmy, która przyniosła nieco większy niż spodziewany zysk, mimo kilkunastu milionów zobowiązań jakie PKP Utrzymanie przejęło razem z PKP Budownictwo. Firma intensywnie przepracowała ponad rok, organizmy obu firm zintegrowały się i nie było typowego dla fuzji tąpnięcia w pierwszym roku.
Myślę, że to połączenie zintegrowane w aspekcie ludzkim. Dopasowanie się ludzi z dwóch firm w jedną strukturę, a także ujednolicenie warunków pracy. Tu duży ukłon kieruje w stronę związków zawodowych, z którymi można było konstruktywnie ustalić możliwie najkorzystniejsze warunki wynagradzania dla wszystkich pracowników. Rozmowy zaowocowały podpisaniem Protokołu dodatkowego do obowiązującego w PKP TELKOL ZUZP. Nowy ZUZP już od września zapewnił znacznie lepsze warunki wynagradzania dla pracowników, nie tylko spółki PKP Utrzymanie, ale również objął pracowników przejętej spółki PKP Budownictwo.

Trwa wymiana SDIP Jak Pan ocenia przebieg tego procesu?

Realizujemy SDIP – czyli doposażenie 65 obiektów dworcowych w wyświetlacze na zlecenie PKP S.A. Projekt nie jest łatwy, ale pozyskaliśmy cenne doświadczenie, które będziemy chcieli wykorzystać i wierzę, że wykorzystamy je w realizacji znacznie większego projektu tj. SDIP oraz SMW dla PKP PLK S.A. Projekt zakończony i już rozliczony. Teraz czekamy na kolejny etap, za który będą odpowiedzialne KZŁ – zintegrowanie z systemami PKP PLK S.A. na nastawniach i stacjach. Także jesteśmy gotowi do działania.

Podczas konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” podpisaliście list intencyjny z PKP Informatyka. Czy może Pan przybliżyć czego dotyczy porozumienie?

Zarówno PKP TELKOL jak i PKP Informatyka mają ambicje świadczyć specjalistyczne i nowoczesne usługi dla rynku kolejowego. Nie da się ukryć, że nasze kompetencje uzupełniają się, a hasło przewodnie Konferencji, która odbyła się w Wiśle tj. „Razem możemy więcej” oddaje bardzo precyzyjnie intencje obu Spółek. Naszym celem jest wypracowanie wspólnego katalogu usług utrzymaniowych i teleinformatycznych, które jako partnerzy będziemy mogli świadczyć dla PKP S.A i PKP PLK S.A. pod nazwą „Kompleksowy Dworzec”. Będziemy wspólnie dążyć, aby usługi te w jak najszerszym wymiarze świadczone były na kolejnych, przejmowanych do utrzymania przez PKP TELKOL dworcach oraz na nowych obiektach, powstających w ramach realizowanych przez PKP S.A. inwestycji.
PKP TELKOL nie tylko śledzi aktualne trendy związane z szeroko pojętą innowacyjnością, ale chce być także motorem napędowym tego typu zmian. Przykładem na to może być testowana obecnie na Dworcu w Bydgoszczy w formie pilotażu aplikacja mobilna PKP TELKOL „Mój Dworzec”. Intencją naszą jest aby wkrótce podróżni przy użyciu swojego smartfona mogli bez zbędnego wysiłku odnaleźć drogę do najbliższej kawiarni, sklepu czy przechowalni bagażu na dworcu. W idealnej przyszłości rozwiązanie to powinno służyć także do zakupu biletów i sprawdzenia rozkładu jazdy pociągów ze wskazaniem konkretnego peronu odjazdu. Aplikacja oparta jest o mało popularne jak dotąd na polskim rynku kolejowym urządzenia Beacon, które za pomocą technologii Bluetooth lokalizują smartfony czy tablety i komunikują się z nimi.
Pilotaż w Bydgoszczy jest dopiero pokazem potencjalnych możliwości aplikacji, dlatego chcemy zaprosić do współpracy nad tym przedsięwzięciem PKP S.A i PKP PLK S.A., jako właścicieli szeroko pojętej infrastruktury dworcowej. Wspólnie z PKP Informatyka rozpoczynamy już prace koncepcyjne nad dalszym rozwojem aplikacji, właśnie wskutek podpisanego na konferencji w Wiśle Listu Intencyjnego.

Na tej samej konferencji, podczas wygłaszania prezentacji, mówił Pan o efekcie synergii. Wspomniał Pan, że w przypadku PKP TELKOL wspomniana synergia i połączenie PKP Budownictwo z PKP Utrzymanie jest łatwo policzalna?

Tak. Udane połączenie spółek dało początek powtórnej konsolidacji kompetencji telekomunikacyjnych w jednym podmiocie należącym do Grupy PKP. Realizujemy ten cel poprzez projekty, w które zaangażowana jest nasza spółka. Zakres naszych kompetencji pozwala na wyeliminowanie dublujących się działalności i konkurencji wewnątrz Grupy – nie rywalizujemy ze sobą a tworzymy nowe możliwości i nowe produkty, co dało ponad 25 % wzrost przychodów w stosunku do tego co obie firmy były w stanie wypracować samodzielnie. Połączenie tych dwóch spółek pozwoliło poszerzyć zaplecze kadrowe oraz zakres kompetencji. Z powodzeniem bierzemy udział w przetargach zarówno utrzymaniowych jak i budowlanych. Najlepiej jest to widoczne w obszarze sprzedaży, gdy firma się rozwija to zwiększa sprzedaż i przychody. Mamy też nowe, wspólne produkty tego połącznia np. „Kompleksowy Dworzec” czy projekty FTTH.
Gdyby w 2018 roku obie spółki działałyby osobno to spółka PKP Utrzymanie przychodu miałaby 80 mln, a PKP Budownictwo 40 mln co w sumie dałoby 120 mln. Pokazaliśmy, że działając wspólnie wypracowaliśmy prawie160 mln. Czyli w skrócie 2 + 1 dało nie 3 a 4.

A jak Pan odbiera głosy, które chwaliły Was za tendencje do otwarcia i współpracy z sektorem prywatnym?

Zawsze cieszą takie głosy. Uważam, że lepiej jest stać na dwóch nogach niż tylko na jednej. Naszą główną działalność kierujemy do Grupy PKP, ale firma musi też pozyskiwać kontrakty zewnętrzne. Stąd bardzo się cieszę z wygranego przetargu ogłoszonego przez firmę BALMOSO INVESTMENT sp. z o.o. który dotyczył wyboru wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH Obszar ID 3.1.14.70 – PŁOCKI. Nasza spółka wygrała to postępowanie na kwotę około 30 milionów złotych i realizować będzie działania w 5 obszarach wykonawczych.
W ramach udziału w realizacji POPC bierzemy udział w projektowaniu oraz budowie sieci światłowodowych w 3 regionach Polski: kujawsko-pomorskim, jeleniogórskim i zachodniopomorskim. W ramach projektu w I fazie podłączamy jednostki oświatowe, które zostały skierowane do projektu przez OSE Ministerstwa Edukacji. Całość wykonywana jest w technologii FTTH w najwyższej jakości wykonania. W II fazie projektu realizujemy podłączenia również dla gospodarstw domowych (klientów indywidualnych), obejmujących w dużej części obszary wiejskie. Projekt realizowany jest od czerwca 2018 roku i dzięki świetnie zorganizowanemu zespołowi, z początkiem nowego roku szkolnego część szkół mogła już korzystać z szybkiego dostępu do Internetu. Możemy się pochwalić, że budowana przez nas w dwóch obszarach, sieć ma długość ponad 20 tysięcy kilometrów.

Rozmawiał RK

Avatar
MD