Inwestycje

Tunel w Łodzi wydrąży największa tarcza w Polsce

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują budowę podziemnej linii kolejowej Łódź FabrycznaŁódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Prace wkraczają w kolejny etap do realizacji, którego wykonawca zamówił specjalistyczne maszyny
do drążenia tuneli pod centrum miasta.

Wykonawca inwestycji, konsorcjum firm Energopol Szczecin S.A. oraz PBDiM Mińsk Maz. Sp. z o.o. podpisał umowę z firmą Herrenknecht AG na dostawę dwóch tarcz TBM (TBM z ang. tunnel boring machine, maszyna drążąca tunel) do drążenia łódzkich tuneli. Urządzenia są specjalnie produkowane dla inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pierwsza z maszyn ma być gotowa do pracy jeszcze w tym roku. Ponadto kontynuowane są prace przy projektach budowlanych. W ramach projektu wybudowane zostaną dwa przystanki poprawiające skomunikowanie obszarów miejskich i podmiejskich.
Szef resortu infrastruktury, Andrzej Adamczyk, podczas lutowej konferencji w Łodzi przekazał informacje o postępie prac na budowie tunelu kolejowego w Łodzi.
Jak zaznaczył inwestycja to ważny krok na drodze do budowy bezpiecznej, komfortowej i punktualnej kolei.
-Dzięki takim projektom łączymy regiony naszego kraju i podnosimy standard życia mieszkańców – podkreślił Adamczyk.
Budowa tunelu ma bardzo duże znaczenie komunikacyjne ponieważ otworzy on dworzec Łódź Fabryczna, który z końcowego stanie się dworcem przelotowym. W efekcie skróceniu ulegnie czas przejazdu. Do tego przez centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Planuje się także, aby w tunelu powstały dwa przystanki osobowe, które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta.
Sama budowa tunelu to ogromne wyzwanie budowlane i logistyczne. Dwutorowy tunel od komory startowej pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, przez podziemne przystanki Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do stacji Łódź Fabryczna (odcinek ok. 3 km), będzie wykonywany przy użyciu tarczy o średnicy 13,04 m. To największa maszyna jaka pracowała do tej pory w Polsce (drążąca tunele pod Martwą Wisłą w Gdańsku miała 12,6 m). Taką samą metodą wykonane zostaną jednotorowe tunele w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieńca (4 tunele o łącznej długości 4,5 km). Do ich wydrążenia posłuży druga maszyna TBM o średnicy tarczy 8,76 m. Początek tunelu, przy stacji Łódź Fabryczna, znajdzie się na głębokości ok. 14 m. W najniższym punkcie nowa linia kolejowa osiągnie głębokość 24 m (w okolicach ul. Ogrodowej).
Wykonawca inwestycji podpisał umowę na dostawę dwóch tarcz TBM do drążenia łódzkich tuneli. Co ważne te urządzenia są specjalnie produkowane dla tej inwestycji. Urządzenia wyposażone są w umiejscowione na przodzie tarcze, które obracają się 3 razy na minutę. Dziennie TBM może wydrążyć ok. 10 m tunelu a wydrążona przestrzeń jest gotowa do dalszych prac budowlanych.
PKP PLK poinformowała również, że prace projektowe przy budowie tunelu postępują zgodnie z planem. Trwa opracowywanie projektów budowlanych. Pod koniec 2018 roku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego złożono pierwsze wnioski o pozwolenie na budowę dla nowej kładki dla pieszych nad torami przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy oraz komory startowej dla maszyny TBM, a także trzy wnioski o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla odcinków: pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, w rejonie ulic Towarowej, Długosza i al. Włókniarzy oraz pomiędzy ul. Kasprzaka i al. Włókniarzy. Natomiast wykonawca przygotowuje się do prac budowlanych, których start zaplanowano na połowę bieżącego roku. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest pod koniec 2021 r.

MD

Dodaj komentarz