Inwestycje Tabor Wydarzenia

Nowy kontrakt dla firmy Newag

Newag, pomimo ostatnich problemów związanych z awariami pojazdów z serii Impuls nie zwalnia tempa i dąży do pozyskiwania nowych kontraktów. Jednym z ostatnich jest zamówienie złożone przez spółkę Rail Capital Partners, na mocy którego Newag dostarczy pięć nowoczesnych lokomotyw typu Dragon 2, zasilanych elektrycznie.

Lokomotywa Dragon 2 od Newag (fot. newag.pl)
Lokomotywa Dragon 2 od Newag (fot. newag.pl)

W ramach tego kontraktu RCP zleciło firmie także dziesięcioletni serwis techniczny pojazdów z utrzymaniem planowym na poziomach P1 i P2, z możliwością zlecenia w trakcie współpracy także realizacji przeglądów na poziomach P3 i P4. Złożone zamówienie przyjęło formę pięciu odrębnych umów sprzedaży. Zgodnie z podanymi informacjami producent przekaże spółce nowe maszyny w latach 2023 – 2024. Wartość kontraktu oscyluje w granicach 80 milionów złotych netto. RCP, w trakcie produkcji, będzie wpłacać zaliczki na sfinansowanie prac, natomiast pełne rozliczenie zamówienia nastąpi w momencie oddania pojazdów do użytku.

To już kolejne zamówienie złożone przez Rail Capital Partners w firmie Newag. Poprzednie, z 2019 roku, także dotyczyło pięciu elektrowozów wraz z obsługą serwisową.

Newag nie zwalnia tempa

Raptem kilka dni temu firma Newag podpisała równie korzystny kontrakt, tym razem z przedstawicielami Województwa Podkarpackiego. Na mocy tej umowy producent zajmie się dostarczeniem aż dwunastu zespołów trakcyjnych, również z dodatkową obsługą serwisową w trakcie eksploatacji. Zlecenie obejmuje także dostarczenie nowoczesnych symulatorów jazdy i będzie realizowane już w 2023 roku.

Zgodnie z szacunkami, zamówienie to warte jest ponad 330 milionów złotych netto – 278 milionów zawarowano na zakup pojazdów kolejowych.

Kilka słów na temat Rail Capital Partners

Rail Capital Partners to spółka z siedzibą w Bydgoszczy, która świadczy usługi związane z dzierżawą lokomotyw. Siłą rzeczy główną grupę klientów tego podmiotu stanowią przewoźnicy kolejowi. Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie internetowej RCP spółka zapewnia także organizację szkoleń z zakresu utrzymania technicznego czy też ubezpieczenie typu CASCO dla taboru kolejowego.

Spółka oferuje obsługę techniczną (infolinię) w systemie 24/7. Ma także serwis mobilny z dojazdem do klienta oraz kompleksową obsługę utrzymaniową we własnych halach lub warsztatach dzierżawcy.

Dodaj komentarz