Inwestycje Tabor Wydarzenia

Nowy kontrakt dla firmy Newag

Newag, pomimo ostatnich problemów związanych z awariami pojazdów z serii Impuls nie zwalnia tempa i dąży do pozyskiwania nowych kontraktów. Jednym z ostatnich jest zamówienie złożone przez spółkę Rail Capital Partners, na mocy którego Newag dostarczy pięć nowoczesnych lokomotyw typu Dragon 2, zasilanych elektrycznie.

Lokomotywa Dragon 2 od Newag (fot. newag.pl)
Lokomotywa Dragon 2 od Newag (fot. Newag.pl)

W ramach tego kontraktu RCP zleciło firmie także dziesięcioletni serwis techniczny pojazdów z utrzymaniem planowym na poziomach P1 i P2, z możliwością zlecenia w trakcie współpracy także realizacji przeglądów na poziomach P3 i P4. Złożone zamówienie przyjęło formę pięciu odrębnych umów sprzedaży. Zgodnie z podanymi informacjami producent przekaże spółce nowe maszyny w latach 2023 – 2024. Wartość kontraktu oscyluje w granicach 80 milionów złotych netto. RCP, w trakcie produkcji, będzie wpłacać zaliczki na sfinansowanie prac, natomiast pełne rozliczenie zamówienia nastąpi w momencie oddania pojazdów do użytku.