Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Nowy pojazd OSP w Baranowie z dofinansowaniem CPK

Wóz ratowniczo-gaśniczy będzie służył mieszkańcom gminy Baranów. Jednostka będzie brała także udział w akcjach ratunkowych na autostradzie A2 i w zabezpieczeniu inwestycji CPK na tym terenie. Spółka wyasygnowała 130 000 zł, czyli prawie połowę całościowej kwoty na zakup pojazdu dla OSP w Baranowie.

Fot. CPK

Spółka realizuje program wsparcia ochotniczych straży pożarnych na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji i jak zapowiada, będzie realizować kolejne inicjatywy.

Podczas oficjalnego przekazania sprzętu dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK Katarzyna Dobrońska podkreśliła, jak wielką wagę Spółka przywiązuje do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców terenów objętych pracami:

– Nie mogliśmy pozostać obojętni, wobec prośby wsparcia zakupu nowoczesnej jednostki gaśniczej. Rozpoczęcie budowy Portu Solidarność i związany z tym wieloletni wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych przez strażaków akcji ratunkowych. Podjęliśmy więc inicjatywę wsparcia OSP, ponieważ bezpieczeństwo społeczności lokalnych jest dla nas kwestią priorytetową.