Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Nowy pojazd OSP w Baranowie z dofinansowaniem CPK

Wóz ratowniczo-gaśniczy będzie służył mieszkańcom gminy Baranów. Jednostka będzie brała także udział w akcjach ratunkowych na autostradzie A2 i w zabezpieczeniu inwestycji CPK na tym terenie. Spółka wyasygnowała 130 000 zł, czyli prawie połowę całościowej kwoty na zakup pojazdu dla OSP w Baranowie.

Fot. CPK

Spółka realizuje program wsparcia ochotniczych straży pożarnych na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji i jak zapowiada, będzie realizować kolejne inicjatywy.

Podczas oficjalnego przekazania sprzętu dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK Katarzyna Dobrońska podkreśliła, jak wielką wagę spółka przywiązuje do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców terenów objętych pracami:

– Nie mogliśmy pozostać obojętni, wobec prośby wsparcia zakupu nowoczesnej jednostki gaśniczej. Rozpoczęcie budowy Portu Solidarność i związany z tym wieloletni wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych przez strażaków akcji ratunkowych. Podjęliśmy więc inicjatywę wsparcia OSP, ponieważ bezpieczeństwo społeczności lokalnych jest dla nas kwestią priorytetową.

 

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele OSP w Baranowie na czele z prezesem Dariuszem Szymańczakiem, który powiedział:

– Bardzo się cieszymy, że nasza prośba o dofinansowanie nowego pojazdu gaśniczego spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony CPK. Co więcej, zapoczątkowało to program wsparcia dla pozostałych OSP z gmin Baranów, Teresin oraz Wiskitki. Wkrótce i one będą mogły cieszyć się nowym sprzętem, tak jak my!

 

Trzeba zaznaczyć, że to nie jedyna inicjatywa CPK wspierająca szeroko pojęte ratownictwo i podmioty związane z terenem inwestycji. Na wniosek WOPR w Grodzisku Mazowieckim (z siedzibą w Baranowie) dofinansowano zakup quada. Pojazd będzie znaczącym wsparciem w patrolach, interwencjach i akcjach poszukiwawczych. Wsparcie CPK pozwoliło także na wyposażenie jednostki w nową sprężarkę potrzebną do napełniania powietrzem butli. Ratownicy wodni używają ich podczas akcji ratowniczych i szkoleń.

Centralny Port Komunikacyjny pokazuje jak w praktyce wygląda realizacji działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi społecznościami.

Dodaj komentarz