Aktualności

O zarządzaniu bezpieczeństwem i kryzysem. Za nami konferencja Rail 22

W trakcie wystąpienia, Prezes UTK zaprezentował krótki film promujący IV Galę Kultury Bezpieczeństwa, która odbyła się w grudniu 2019 r. w Warszawie. Prezes Góra omówił również najnowsze dane z zakresu bezpieczeństwa systemu kolejowego, podsumowujące ubiegły rok.

– Analizę tę pokazujemy po raz pierwszy – podkreślał Ignacy Góra. – Należy jednak zaznaczyć, że dane wciąż się mogą delikatnie zmienić, trwają bowiem postępowania prokuratorskie, a ich wynik może mieć wpływ na zawarty w analizie miernik wypadkowości. Cieszy mnie jednak fakt, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków na torach. W 2018 r. osiągnęła najniższy poziom – 2,39 zdarzeń na 1 mln pociągokilometrów. Rok 2019 przyniósł kolejny spadek – 2,30. To sukces, na który składa się praca nas wszystkich.