Wywiady

Od małych instalacji teletechnicznych po zintegrowane systemy bezpieczeństwa na rynku kolejowym

RK: Proszę powiedzieć jaki jest najnowszy państwa produkt? Jakie wprowadzacie na Polski rynek innowacje?

Daniel Siek: Rozwiązania na kolei to istotny obszar działalności firmy – branża ta wymaga stosowania rozwiązań o unikalnym charakterze, w którym kładzie się szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Nasz najnowszy produkt Automatyczny System Ostrzegania (ASO) ORZEŁ II służy do ostrzegania pracowników pracujących w obrębie linii kolejowych przed nadjeżdżającymi pociągami. System ASO Orzeł II został opracowany zgodnie z wytycznymi PKP PLK S.A. Id-18 „Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h”.