Wywiady

Odpowiadamy na potrzeby przewoźników i pasażerów

RK: Polski Tabor Szynowy wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Jak wygląda współpraca z ARP? Jakie jest miejsce i rola Polskiego Taboru Szynowego w ramach Grupy Kapitałowej ARP?