Aktualności Tramwaje

Olsztyn: tramwaj połączy południe z północą

Fot. MOs810 / CC

O rozwoju komunikacji tramwajowej w mieście i utrudnieniach związanych z budową nowych połączeń, rozmawiamy z Martą Bartoszewicz, rzeczniczką prasową Urzędu Miasta w Olsztynie.

Miasto planuje rozbudowę linii tramwajowej. Jaką trasą pojazdy zostaną poprowadzone?

Na obecnym etapie inwestycja zakłada budowę trakcji dla kolejnych dwóch linii tramwajowych. Pierwszej – nr 4, która połączy wschodnią część osiedla Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin oraz dużymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Torowisko poprowadzone zostanie do skrzyżowania ulic Piłsudskiego – Kościuszki i dalej w kierunku zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP i PKS. Z kolei ślad drugiej linii – nr 5, pobiegnie do nowej dwutorowej krańcówki na Placu Jedności Słowiańskiej, tworząc węzeł przesiadkowy przy Wysokiej Bramie. Ponad 6-kilometrowe, podwójne torowisko zostanie poprowadzone z pętli autobusowej w Pieczewie ulicami Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego do obecnej infrastruktury na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Piłsudskiego.

Czy w związku z pracami miasto planuje budowę dodatkowej infrastruktury drogowej?

W ramach inwestycji zostanie wybudowana estakada tramwajowa nad skrzyżowaniem ulic Krasickiego z Synów Pułku, która nie zmieni jednak obecnego układu drogowego. Nie będzie ona zakłócać ruchu pojazdów, jednocześnie umożliwi bezkolizyjny przejazd tramwaju nad skrzyżowaniem i pobliskimi ulicami. Jej budowa jest optymalnym rozwiązaniem wobec pagórkowatego ukształtowania terenu, dużych różnic wysokości i zajętości obszaru oraz ze względów konstrukcyjnych i warunków technicznych wymaganych dla torowisk tramwajowych. Linie zostaną uzupełnione również o pełną infrastrukturę pieszą i rowerową. W ramach projektu powstaną nowe ścieżki, parking rowerowy i chodniki.