Inwestycje Raport z Polski Tabor

PESA i NEWAG razem [!!!] złożą ofertę na dostawę piętrowych składów dla PKP Intercity [FILM]

PESA i NEWAG złożyły dzisiaj /30.09.br./ oświadczenie o wspólnym  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dla PKP Intercity 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

PESA i NEWAG razem [!!!] ​

– Jesteśmy przekonani, że dzięki doświadczeniom zebranym do tej pory przez nasze zespoły możemy razem zaproponować PKP IC nowoczesny pojazd piętrowy, który może być konkurencyjny nie tylko w Polsce, ale również na rynkach europejskich – powiedział Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA.

 

O decyzji mówił także Prezes Zarządu NEWAG S.A.

– Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia konsorcjum wynika z faktu, że złożenie indywidualnych ofert obarczone byłoby istotnym ryzykiem niewykonania zamówienia ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, możliwości produkcyjne w kontekście terminu jego realizacji oraz inne zobowiązania kontraktowe. Sądzimy iż zawarte konsorcjum wpłynie pozytywnie na dalszy dynamiczny rozwój kolei w Polsce – powiedział Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A.