Raport z Polski Wydarzenia

Pierwszy otwarty kolejowy szczyt IT za nami

Rola bezpieczeństwa teleinformatycznego w obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej była tematem pierwszego otwartego posiedzenia kolejowej Rady Polityki IT, w której wzięli udział eksperci oraz najwięksi dostawcy rozwiązań IT na rynku.

Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A. (Fot. PKP SA)
Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A. (Fot. PKP SA)

Spotkanie odbyło się 19 maja w siedzibie Polskich Kolei Państwowych S.A. i było okazją do rozmów oraz wymiany doświadczeń.

–  Dziś w części zamkniętej podsumowaliśmy działania Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK – organu, który od roku nadzoruje wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z przyjętą w spółkach kolejowych polityką w tym zakresie. Wiele projektów udało się wdrożyć, co napawa optymizmem i wskazuje jasno, że współpraca przynosi pożądane efekty. Ze względu na dynamikę sektora IT postanowiliśmy rozszerzyć formułę spotkania o część otwartą, zapraszając na nie ekspertów i liderów rynku IT. Dzięki temu wymieniliśmy doświadczenia w zakresie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, które można wdrożyć z korzyścią dla podróżnych oraz dla wsparcia procesów w poszczególnych spółkach kolejowych –  mówi dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki, odpowiedzialny w Spółce m.in. za obszar cyfryzacji.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. doceniają rolę i znaczenie technologii IT w obszarze współczesnej kolei.

-Spółka rozwija struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo i z uwagą śledzi najnowsze rozwiązania IT w Europie i na świecie. Wprowadzane zmiany służą rozwojowi kolei w obszarze pasażerskim i towarowym. Poza posiedzeniem Rady Polityki IT ważna była prezentacja przedstawicieli producentów lub dostawców technologii cyfrowych – powiedział Grzegorz Kurdziel, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Debatę podzielono na dwa panele. Pierwszy z nich – Cyberbezpieczeństwo sektora kolejowego – był poświęcony rozwiązaniom sprzętowym i programowym koniecznym do wdrożenia w systemach teleinformatycznych z uwagi na obecną sytuację geopolityczną. Skupiono się w nim na analizie aktualnie wprowadzonych rozwiązań chroniących przez cyberatakami, a także nad przyszłymi działaniami w tym zakresie, analizie ryzyk oraz bezpieczeństwie ofensywnym. Rozważano również wdrożenie stosowanych bardzo często w cyberbezpieczeństwie działań redteamingowych, pozwalających na wcześniejszą identyfikację potencjalnych zagrożeń poprzez symulowane ataki hakerskie.

Drugi z paneli – Chmura prywatna Grupy PKP – był poświęcony ocenie trendów rynkowych w 2022 roku w zakresie rozwiązań chmurowych budowanych na potrzeby organizacji. Omówiono kluczowe technologie, kompetencje istotne dla budowy tego rodzaju rozwiązań oraz elementy wpływające na sukces ich wdrożenia w sektorze transportu kolejowego, a także współpracę pomiędzy operatorami chmur prywatnych kluczowych dla bezpieczeństwa sektorów gospodarki.

Fot. PKP SA
Fot. PKP SA

– Tezy przedstawione w poszczególnych panelach dyskusyjnych potwierdziły kierunki rozwoju kompetencji w zakresie budowania w spółkach Grupy PKP i PLK struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz rozwój własnej infrastruktury. W prezentacjach firm uczestniczących w spotkaniu wskazano najnowsze rozwiązania IT funkcjonujące w branży kolejowej – nie tylko w Europie. Podkreślono także gotowość do współpracy z Radą Polityki IT, dostosowanie modelu udostępniania i licencjonowania produktów IT uwzględniających wszystkie spółki, budowania kompetencji spółek kolejowych poprzez organizację darmowych szkoleń, warsztatów tematycznych oraz zapewnienie pełnego transferu wiedzy w trakcie realizowanych projektów. Mam nadzieję, że takie spotkania będą odbywały się cyklicznie, także z firmami branży IT, które nie mogły uczestniczyć w tym posiedzeniu Rady Polityki IT – podkreśla Tadeusz Turzyński, prezes zarządu PKP Informatyka sp. z o.o.

 

Dodaj komentarz