Aktualności Inwestycje Przewozy towarowe Tabor

PKP CARGO powiększy tabor lokomotyw wielosystemowych

Zarząd PKP CARGO S.A., w komunikacie giełdowym, informuje o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na zakup 5 fabrycznie nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

PKP CARGO powiększy tabor lokomotyw wielosystemowych
Fot. PKP CARGO

Umowa ma zostać podpisana z konsorcjum w składzie: Siemens Mobility Sp. z o.o. oraz Siemens Mobility GmbH („Wykonawca”) i będzie obowiązywać od daty zawarcia do zakończenia okresu utrzymania ostatniej z dostarczanych lokomotyw. Jej wartość szacowana jest na 139.125.093,48 zł netto. Harmonogram zakłada dostawę 5 lokomotyw w I kwartale 2023 roku.

Nowe pojazdy mają być przeznaczone do eksploatacji w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Ponadto zapisy kontraktu wymieniają: dostawę oprogramowania wraz ze środkami przesyłu danych oraz licencjami na ich użytkowanie niezbędnymi do obsługi i eksploatacji lokomotyw, dostawę zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu antyawaryjnego, zapewnienie pełnego utrzymania lokomotyw w okresie od daty dostawy do daty wyłączenia lokomotyw do pierwszej naprawy okresowej na poziomie P4 (8 lat), wykonanie w lokomotywach będących przedmiotem dostawy pierwszej naprawy okresowej na poziomie utrzymania P4, przy czym jest to zobowiązanie warunkowe, a wykonanie tej części przedmiotu umowy przez Wykonawcę zależeć będzie od decyzji PKP CARGO, a także szkolenia i autoryzacji personelu PKP CARGO w zakresie utrzymania i eksploatacji lokomotyw.