Raport z Polski

PKP Intercity stawia na bezpieczeństwo. Jak wygląda praca przewoźnika w dobie koronawirusa?

Epidemia koronawirusa nie zatrzymała pociągów PKP Intercity, które zapewniają pasażerom możliwość odbycia niezbędnych podróży. Na przestrzeni ostatnich tygodni przewoźnik przeorganizował swoją pracę i podjął szereg działań w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa podróżnych i swoich pracowników. Wprowadził także specjalne zasady bezpieczeństwa, które obowiązują na pokładach wszystkich pociągów.

Wystąpienie sytuacji epidemiologicznej i związane z tym kolejne ograniczenia w sferze publicznej niemal z dnia na dzień diametralnie zmieniły zapotrzebowanie na podróżowanie. Od samego początku, tj. od 6 marca br., w Spółce został powołany specjalny wieloobszarowy zespół kryzysowy ds. monitorowania i przeciwdziałania negatywnym skutkom zagrożenia epidemicznego na funkcjonowania przewoźnika. W nocy z 13 na 14 marca br. zostały wprowadzone pierwsze zmiany w siatce połączeń międzynarodowych, a 15 marca br. zawieszono wszystkie połączenia międzynarodowe. Dwa dni później zaczęły obowiązywać pierwsze zmiany w siatce połączeń krajowych. Liczba kursujących pociągów PKP Intercity została dostosowana do aktualnego zapotrzebowania. W odniesieniu do średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia w  obowiązującym rozkładzie jazdy, obecnie odwołanych zostało około 60 proc. pociągów, a 8 proc. kursuje w relacjach skróconych. Dzięki współpracy z przewoźnikami regionalnymi utrzymane zostały wszystkie relacje w dalekobieżnych połączeniach w Polsce.

Związane z epidemią restrykcje dotyczące przemieszczania się spowodowały, że w tym czasie pasażerowie ograniczyli swoje podróże do tych koniecznych. Dla naszej spółki mniejsza liczba uruchamianych pociągów nie oznacza jednak mniejszego zaangażowania, wręcz przeciwnie. Działamy na 100 procent, zapewniając bezpieczeństwo naszym pasażerom oraz pracownikom, jak również dbając o stabilne działanie spółki w tych wyjątkowych okolicznościach  – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Bezpieczeństwo podróżnych

W trakcie trwania epidemii na pokładach pociągów obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa. Od 25 marca br. pasażerowie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie wykupionej klasy wagonu, niezależnie od wskazanych na bilecie miejsc. Jednocześnie PKP Intercity stale monitoruje frekwencję w swoich pociągach, co pozwala na reakcję, gdy spodziewana jest większa liczba podróżnych. W takich sytuacjach składy mogą być wzmacniane dodatkowymi wagonami, umożliwiając tym samym zajmowanie miejsc z zachowaniem odstępów pomiędzy podróżnymi. Od 29 kwietnia br. przewoźnik umożliwia zakup biletów tylko na 50 proc. miejsc siedzących w składzie z założeniem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy podróżnymi (co drugie miejsce).

Od 21 marca br. drzwi pociągów otwierane są automatycznie, aby ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami. Na pokładach pociągów i w kasach biletowych można płacić zbliżeniowo kartą do 100 zł bez konieczności weryfikacji PIN. Jednocześnie przewoźnik zachęca do kupowania biletów przez kanały zdalne, m.in. przez stronę internetową intercity.pl czy aplikację mobilną IC Mobile Navigator, co pozwala dodatkowo ograniczyć kontakt z innymi.

Dezynfekcja i czyszczenie pociągów

Już od połowy marca na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów PKP Intercity, dezynfekowane są kluczowe miejsca i elementy wyposażenia wagonów, z którymi podróżny ma bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami, czy toalety.

Gdy istnieje taka potrzeba, w przypadku przejazdu pasażera z uzasadnionym podejrzeniem zakażenia koronawirusem, cały pociąg lub jego część są wyłączane z eksploatacji i poddawane szczegółowej dezynfekcji przez specjalistyczną firmę. Takie podmioty były też angażowane w profilaktyczne dezynfekowanie po każdym kursie pociągów, które w ramach akcji #LOTdoDomu rozwoziły po Polsce pasażerów powracających z zagranicy z Lotniska Chopina w Warszawie. Wcześniej, od 6 marca br., czyszczenie w trakcie jazdy i dezynfekcja newralgicznych miejsc w pociągu były wykonywane  w pociągach międzynarodowych, a także składach obsługujących relację Warszawa Lotnisko Chopina – Łódź Fabryczna. Dodatkowo w trosce o swoich pracowników  PKP Intercity od 18 marca br. dezynfekuje newralgiczne elementy wyposażenia kabin maszynistów w lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych. Obecnie PKP Intercity pracuje nad rozszerzeniem usługi dezynfekcji.

Bezpieczeństwo pracowników

Od samego początku funkcjonowania specjalnego wieloobszarowego zespołu wewnątrz Spółki, PKP Intercity podjęło decyzję o zakupie i rozpoczęło wyposażanie kierowników pociągów i konduktorów w maseczki i rękawiczki ochronne, żele do mycia i dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji terminali mobilnych.

PKP Intercity wyposażyło także w środki ochrony osobistej oraz dodatkowe środki do utrzymania higieny osobistej maszynistów, pracowników kas i Centrów Obsługi Klienta, pracowników technicznej obsługi taboru, jak również osoby pracujące w biurach. Środki będą dostarczane pracownikom do czasu zakończenia stanu epidemii.

Czytaj dalej >