Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK modernizują trasę z Lubartowa do Parczewa [ZDJĘCIA]

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację odcinka kolejowego Lubartów – Parczew, na trasie z Lublina do Łukowa. W ramach działań przebudowane zostaną perony, tory i 200-metrowy most nad rzeką Wieprz. Inwestycja warta 90 mln zł przewiduje także budowę 2 nowych przystanków.

Fot. PKP PLK

Prace na linii Lubartów – Parczew rozpoczęły się od demontażu linii – zdjęto ok. 12 km torów między Brzeźnicą Bychawską a Lubartowem. Rozebrano także perony na kilku przystankach: Tarło, Ciecierzyn, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica. W ich miejscu powstaną nowe – wyższe i dogodniejsze dla podróżnych.

Roboty prowadzone są także na prawie 200-metrowym moście nad rzeką Wieprz. Zdemontowano tam tory oraz stalową konstrukcję 5-przęsłowego obiektu. Zostanie ona teraz odnowiona i wzmocniona. Przęsła kratownicowe będą zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Przewidziano remont podpór i przebudowę przyczółków. Na odnowionym moście zostanie ułożony nowy tor. Pojadą składy towarowe o nacisku 221 kN/oś. Poza mostem prace objęły już 5 innych obiektów.

Na całym odcinku z Lubartowa do Parczewa oraz na stacji Parczew wymienione zostaną tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poprawi się stan 15 obiektów inżynieryjnych, w tym 9 mostów. Efektem będzie dostosowanie przepraw do większych obciążeń, co umożliwi przewóz cięższych ładunków.

Zmodernizowana zostanie stacja Parczew oraz przystanki: Gródek, Zabiele, Parczew Kolejowa. Dwa nowe przystanki w Laskach i Berejowie zwiększą dostęp do kolei. Perony będą oświetlone, wyposażone w wiaty i czytelne oznakowanie. Podobnie jak wszystkie nowe i modernizowane obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym umożliwią obsługę większej liczby składów. Dzięki przebudowie układu torowego pociągi pasażerskie przyspieszą na całym odcinku do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni 13 zmodernizowanych przejazdów.

Przebudowa trasy z Lubartowa do Parczewa, to kolejny etap prac na linii z Lublina do Łukowa (linia kolejowa nr 30). W roku 2017 wykonano prace na odcinku Parczew – Łuków. Przeznaczono na nie prawie 100 mln zł netto. Dzięki inwestycji zmodernizowano 52 km linii. Prace objęły także perony w Parczewie i Radzyniu Podlaskim oraz obiekty inżynieryjne.

Szeroki zakres prac na jednotorowej linii wymagał wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Taka organizacja ruchu obowiązuje od końca sierpnia. Szczegółowe informacje są na www.portalpasazera.pl.

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew” to 89,9 mln zł netto. Projekt przewidziany jest do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugie półrocze 2021 r.

Dodaj komentarz