Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP SA przebudują dworzec kolejowy w Kołobrzegu

Dworzec będzie również bardziej komfortowy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki wyprofilowaniu nawierzchni PKP zniweluje różnicę w wysokości terenu pomiędzy dworcem a otaczającym go terenem. Dużym ułatwieniem dla osób niedowidzących i niewidomych będą ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz mapy dotykowe dworca. Natomiast dla osób poruszających się na wózkach – likwidacja progów i wprowadzenie automatyki drzwiowej.

Dzięki inwestycji dworzec stanie się również bardziej ekologiczny i bezpieczny. Wykonawca ociepli budynek od wewnątrz. Stratom ciepła zapobiegnie również nowa stolarka okienna i drzwiowa, a także kurtyny powietrzne zamontowane w holu dworca. W budynku zaprojektowano energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie z użyciem pompy ciepła, wentylację z odzyskiem ciepła oraz system BMS (Building Mangement System) sterujący instalacjami i urządzeniami oraz optymalizujący zużycie wody oraz energii elektrycznej i cieplnej. Dworzec będzie pozyskiwał również „zieloną energię” z paneli fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachu wiaty rowerowej zlokalizowanej w sąsiedztwie budynku. Na dworcu będzie również bezpieczniej dzięki nowoczesnemu systemowi monitoringu.

Otoczenie dworca

W otoczeniu dworca wykonawca ułoży nowe chodniki oraz zamontuje elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze czy oświetlenie. Natomiast po wschodniej stronie obiektu inwestor wybuduje wiatę rowerową.

Koszty inwestycji

Koszt przebudowy dworca w Kołobrzegu to łącznie 24,36 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Projekt przebudowy opracowała pracownia  AMT Sp. z o.o. Bydgoszcz, a wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych po przebudowie to pierwsza połowa 2024 roku.