Analizy Polregio Raport z Polski Wydarzenia

POLREGIO zaprezentowało wyniki finansowe za rok 2020

Przychody na poziomie prawie 1,5 mld zł odnotował w minionym roku największy polski przewoźnik pasażerski – POLREGIO. Spółka właśnie opublikowała raport finansowy za 2020 r.

Fot. Anna Piotrowska / POLREGIO

Przychód bliski 1,5 mld zł, zysk na poziomie 23 mln zł netto, zadłużenie spółki mniejsze o ponad 30 mln zł i koszt działalności gospodarczej o 11 mln zł – tak przedstawiają się najważniejsze dane z zestawienia finansowego POLREGIO za rok 2020. Dobre wyniki osiągnięte zostały mimo wpływu pandemii na gospodarkę, w tym także na kolej.

Po raz pierwszy w swojej 20-letniej historii, w 2020 r. POLREGIO podpisało wieloletnie umowy przewozowe z samorządami 14 województw na obsługę połączeń kolejowych o wartości 9 mld, w tym w 8 regionach aż na 10 lat. Zapewnia to spółce stabilną perspektywę finansową w okresie długoterminowym. Ponadto, w 2020 r. przewoźnik wyszedł z definicji spółki będącej w trudnej sytuacji ekonomicznej, co pozwala mu planować modernizację oraz zakup nowego taboru.

– Dodatni wynik finansowy wypracowaliśmy dzięki efektywnemu zarządzaniu i ogromnej mobilizacji wszystkich pracowników, przy wsparciu właściciela – Agencji Rozwoju Przemysłu – i dzięki dobrej współpracy z samorządami województw oraz stroną społeczną. Przed nami ogromne wyzwania modernizacji i wymiany taboru na nowoczesny tak, aby podróż POLREGIO stała się jeszcze bardziej komfortowa i konkurencyjna. Stąd intensywnie pracujemy nad planem pozyskania nowych pojazdów i modernizacji obecnie eksploatowanych, przy wykorzystaniu najbardziej optymalnego modelu finansowego. Do Krajowego Planu Odbudowy złożyliśmy wnioski dotyczące zakupu i modernizacji taboru łącznie na ponad 6 mld zł. Naszym celem jest m.in. dalszy intensywny rozwój i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, które w Polsce może dotykać nawet 15 mln obywateli. Pozyskanie nowego taboru umożliwi nam, we współpracy z samorządami, rozbudowanie siatki oraz częstotliwości połączeń kolejowych – mówi Artur Martyniuk, Prezes Zarządu POLREGIO.

 

W tym roku mija 20 lat POLREGIO – największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi 27%. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Dodaj komentarz