Inwestycje Wydarzenia

Poznańska Kolej Metropolitalna rozpocznie działanie na odcinku Poznań – Kościan

Samorząd Województwa Wielkopolskiego podpisał porozumienie „o podjęciu wspólnych działań zmierzających do uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Zgodnie z dokumentem od stycznia 2021 r. Poznańska Kolej Metropolitalna rozpocznie działanie na odcinku Poznań Główny – Kościan.

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, porozumienie podpisane zostało zdalnie. Dokument sygnowali: Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, prezydent Poznania, starostowie powiatów poznańskiego i kościańskiego, burmistrzowie oraz wójtowie gmin Kościan, Czempiń, Luboń, Mosina oraz Puszczykowo.

Przedstawiciele samorządów położonych wzdłuż wymienionych linii podpisali porozumienia w miejscach urzędowania. Z ich biurami nawiązane było bezpośrednie połączenie audiowizualne. Poznańska Kolej Metropolitalna to pierwsze wspólne tak duże przedsięwzięcie samorządów. Zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej systematycznie się powiększa, aby usprawniać ruch nie tylko w samej aglomeracji.

– Nie ukrywam, że rok, który mija, dla nas jako organizatorów przewozów kolejowych był rokiem trudnym. Spowodował znaczące zakłócenia w kursowaniu pociągów, również zakłócenia samej idei kolei metropolitalnej. W okresie lockdownu przewozy zmalały zasadniczo, zdecydowaliśmy się na ograniczenia liczby pociągów, z zachowaniem liczby połączeń, która umożliwi dojazd do pracy lub do szkoły. Ostatnie miesiące to stopniowy powrót do normalności. Chcielibyśmy, aby od nowego rozkładu jazdy, a więc od grudnia tego roku już w pełni wykonywać przewozy tak jak to było przed okresem pandemii – powiedział Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Idea Poznańskiej Kolei Metropolitalnej polega na zwiększeniu liczby połączeń, ale również na współuczestniczeniu w finansowaniu tego przedsięwzięcia. Wartością niezmienną kolei metropolitalnej, oprócz tego, że kursują pociągi, jest to, że potrafimy w gronie samorządów się porozumieć i wspólnie podejmować działania – dodał Wicemarszałek.

Dodaj komentarz