Pasażer

Prawa podróżnych z niepełnosprawnością

Europejskie Centrum Konsumenckie przypomniało o najważniejszych kwestiach związanych z podróżowaniem środkami transportu powietrznego, lądowego i wodnego osób niepełnosprawnych.

Podróże osób z niepełnosprawnościami mogą wymagać dodatkowego planowania i uwzględnienia specjalnych potrzeb, ale w ostatnich latach wiele się zmieniło, aby ułatwić odkrywanie świata i zapewnić dostępność dla wszystkich podróżujących. Podróże koleją osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej

KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ SKORZYSTANIA Z ASYSTY?

W celu skorzystania z asysty pasażer musi powiadomić przewoźnika kolejowego najpóźniej 24 godziny przed podrożą. W przypadku podróży z przesiadką wystarczy powiadomić jednego przewoźnika (zgłaszając przesiadkę).

CZY KOLEJ MOŻE ODMÓWIĆ PRZEWOZU W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH? JEŻELI TAK, CZY PASAŻEROWI PRZYSŁUGUJE ZWROT ZA BILET?

Przewoźnik nie może odmówić osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej możliwości poruszania się dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu ani wymagać, aby osobie tej towarzyszyła inna osoba, chyba że jest to absolutnie konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi dostępu.

NA JAKĄ POMOC MOGĄ LICZYĆ PASAŻEROWIE?
  • Pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz przesiadaniu się do kolejnego pociągu (na który masz bilet),
  • pomoc w pociągu (również w dostępie do oferowanych w nim usług) oraz na stacji, przed podróżą i po podróży.
  • W celu zapewnienia potrzebnej pomocy przewoźnik kolejowy lub kierownik stacji mogą poprosić o przyjazd do wyznaczonego miejsca na dworcu na maksymalnie godzinę przed planowym odjazdem lub zakończeniem odprawy pasażerów. Jeżeli pasażera nie poinformowano, w jakim czasie powinien się zjawić w wyznaczonym miejscu, musi się stawić na co najmniej 30 minut przed planowym odjazdem.
CZY PASAŻEROWI MOŻE TOWARZYSZYĆ PIES PRZEWODNIK?

Pasażerom z niepełnosprawnością może towarzyszyć pies asystujący zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego. Pasażer powinien posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające status „psa przewodnika” oraz aktualne świadectwo szczepień. Szczegółową listę wymagań, należy sprawdzić na stronie przewoźnika.

OSOBA ASYSTUJĄCA – JAK PODRÓŻUJE?

Osoby asystujące zgodnie z praktyką krajową mogą podróżować według specjalnej taryfy. Przewoźnik nie może wymagać, aby osobie z niepełnosprawnością towarzyszyła inna osoba, jest to jednak dopuszczalne w szczególnych sytuacjach. Osoba ta powinna wówczas podróżować nieodpłatnie.

JAKIE PRZEPISY REGULUJĄ PODRÓŻ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ KOLEJĄ?
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
  • W Polsce krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów jest Urząd Transportu Kolejowego.

Dodaj komentarz