Analizy Przewozy towarowe

Przewozy towarowe we wrześniu ze spadkiem

We wrześniu torami przetransportowano 20,5 mln ton towarów. To spadek o poł mln ton w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021.

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił wyniki przewozowe za wrzesień 2022 r. (Fot. PKP Cargo / ilustracyjne)
Urząd Transportu Kolejowego przedstawił wyniki przewozowe za wrzesień 2022 r. (Fot. PKP Cargo / ilustracyjne)

W kolejowych przewozach towarowych drugi miesiąc z rzędu w ujęciu rok do roku zmniejszyła się masa przewiezionych towarów. We wrześniu przewieziono łącznie 20,5 mln ton, co oznaczało spadek o 0,5 mln ton (-2,4%) w odniesieniu do września 2021 r. Pozostałe parametry były natomiast wyższe. Praca przewozowa wyniosła 5,3 mld tonokilometrów – więcej o niemal 0,4 mld tonokilometrów (7,4%). Praca eksploatacyjna wyniosła 7,1 mln pociągokilometrów co oznaczało wzrost o 0,05 mln pociągokilometrów (0,7%) w porównaniu do 2021 r. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 258 km – o niemal 24 km więcej niż przed rokiem.

W odniesieniu do sierpnia 2022 r. we wrześniu wszystkie parametry były niższe. Masa przewiezionych towarów zmniejszyła się o 0,4 mln ton (spadek o 1,8%). Praca przewozowa zmniejszyła się o 120 mln tonokilometrów (spadek o 2,2%), natomiast praca eksploatacyjna charakteryzowała się spadkiem na poziomie 0,5 mln pociągokilometrów (o 6,1%). Średnia odległość przejazdu w stosunku sierpnia skróciła się o 1 km.

Kolej w Polsce ma wszelkie predyspozycje żeby się rozwijać, jednak wojna w Ukrainie i globalne perturbacje, których konsekwencjami są utrudnienia w realizowaniu dotychczasowych przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku w znaczący sposób przemodelowały funkcjonowanie niektórych kolejowych przedsiębiorstw w Polsce. Konsekwencjami tych wydarzeń są mniejsze przewozy na kierunku wschód-zachód oraz potrzeba zintensyfikowania przewozów na kierunku północ- południe, który charakteryzuje się jednak innymi kanałami logistycznymi z uwzględnieniem portów morskich – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W trzecim kwartale 2022 r. przewieziono łącznie nieco ponad 62,3 mln ton. Oznaczało to o 0,6 mln ton (-0,9%) mniej niż w analogicznym kwartale 2021 r. Praca przewozowa była za ten okres wyższa o 1,5 mld tonokilometrów (10,7%) i wyniosła 16,1 mld tonokilometrów. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 22,1 mln pociagokilometrów, co oznaczało wzrost o 0,9 mln pociągokilometrów (4,4%). Średnia odległość przewozu w tym czasie wyniosła 258 km i była o 27 km dłuższa niż w 2021 r.

Od początku roku koleją przewieziono 187,4 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła niemal 47 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 64,7 mln pociągokilometrów. To kolejno o 4,3% przewiezionej masy towarów, 13,4% pracy przewozowej i 6,7% pracy eksploatacyjnej więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Źródło: UTK

Dodaj komentarz