Wywiady

R. Sobczak: Kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu

O programie Kolej Plus oraz ekologii w transporcie, rozmawiamy z Robertem Sobczakiem, członkiem Zarządu, dyrektorem ds. rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Panie Prezesie, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z 9 stycznia 2020 r. o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, w której zawarte są rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. Skończył się okres oczekiwania, czas na pracę. Proszę przypomnieć najważniejsze elementy tego programu?

W ramach Programu Kolej+, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z jednostkami samorządu terytorialnego będą remontować linie kolejowe tam, gdzie połączeń kolejowych nie ma, bądź są sporadyczne. Program dotyczy miejscowości, które mają ponad 10 tys. mieszkańców, a nie posiadają dostępu do kolei. Na jego realizację do 2028 r. przygotowany jest budżet w wysokości 6,6 mld zł. Wysokość planowanych nakładów umożliwi przywracanie i tworzenie konkurencyjnych połączeń kolejowych między ww. ośrodkami i miastami wojewódzkimi, co będzie skutkowało zmniejszeniem wykluczenia transportowego tych miejscowości i pozwoli na włączenie ich w procesy gospodarcze i rozwojowe kraju. Oczywiście to poszczególne samorządy będą decydowały czy chcą przystąpić do Programu. Te, które zdecydują się wziąć udział, na pewno na tym skorzystają. PLK w ramach środków budżetowych pokryją do 85% wartości realizowanych projektów, a pozostałe 15% będzie wkładem własnym samorządu. Obecnie nasza Spółka opracowuje szczegółowe wytyczne naboru, na podstawie których, samorządy będą mogły aplikować do Programu.

Wydaje się, że sam sposób podpisania ustawy przez Prezydenta był symboliczny. Zwykły peron można chyba uznać za symbol powrotu kolei do pasażerów? 

Zdecydowanie TAK. Miejscem podpisania ustawy był nieczynny od kilku lat peron pasażerski w blisko 20-to tysięcznej miejscowości Końskie, w województwie świętokrzyskim. To właśnie do takich miejsc kierowany jest ten program. Program Kolej+ daje szansę na przywrócenie połączeń kolejowych do miejscowości, które są obecnie wykluczone komunikacyjnie. Połączenia pasażerskie powrócą także do Końskich, do których kilka lat temu zlikwidowano połączenia kolejowe.

Pomimo faktu, że Kolej Plus jest programem rządowym, zachęcacie samorządy do występowania z samodzielnymi wnioskami dotyczącymi modernizacji linii. Jaki jest odzew władz lokalnych na Waszą propozycję?

Aby przystąpić do Programu, zainteresowany samorząd będzie składał wniosek w ramach naboru, którego uruchomienie planowane jest w najbliższym czasie. Nabór będzie dwuetapowy i po jego zakończeniu wskazane zostaną projekty, które wezmą udział w Programie. Widzimy duże zainteresowanie Programem ze strony samorządów. Dostajemy wiele pytań o możliwość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Programu, warunki jego realizacji, terminy, itp. Z chwilą ogłoszenia naboru, każdy z samorządów będzie mógł się zapoznać ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w Programie i zdecydować o przystąpieniu do niego.

Czy można uznać, że poprzez współpracę z samorządami udało się przełamać „kadencyjne” myślenie o infrastrukturze?

Dodaj komentarz