Wywiady

R. Sobczak: Kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu

O programie Kolej Plus oraz ekologii w transporcie, rozmawiamy z Robertem Sobczakiem, członkiem Zarządu, dyrektorem ds. rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Panie Prezesie, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z 9 stycznia 2020 r. o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, w której zawarte są rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. Skończył się okres oczekiwania, czas na pracę. Proszę przypomnieć najważniejsze elementy tego programu?

W ramach Programu Kolej+, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z jednostkami samorządu terytorialnego będą remontować linie kolejowe tam, gdzie połączeń kolejowych nie ma, bądź są sporadyczne. Program dotyczy miejscowości, które mają ponad 10 tys. mieszkańców, a nie posiadają dostępu do kolei. Na jego realizację do 2028 r. przygotowany jest budżet w wysokości 6,6 mld zł. Wysokość planowanych nakładów umożliwi przywracanie i tworzenie konkurencyjnych połączeń kolejowych między ww. ośrodkami i miastami wojewódzkimi, co będzie skutkowało zmniejszeniem wykluczenia transportowego tych miejscowości i pozwoli na włączenie ich w procesy gospodarcze i rozwojowe kraju. Oczywiście to poszczególne samorządy będą decydowały czy chcą przystąpić do Programu. Te, które zdecydują się wziąć udział, na pewno na tym skorzystają. PLK w ramach środków budżetowych pokryją do 85% wartości realizowanych projektów, a pozostałe 15% będzie wkładem własnym samorządu. Obecnie nasza Spółka opracowuje szczegółowe wytyczne naboru, na podstawie których, samorządy będą mogły aplikować do Programu.