Analizy Przewozy towarowe

Rok 2021 ze wzrostem w przewozach intermodalnych

Urząd Transportu Kolejowego podsumował wyniki przewozów intermodalnych w roku 2021. Mimo trwającej pandemii, w porównaniu z 2020 r. rynek odnotował wzrost.

W roku 2021 koleją przetransportowano 26,5 mln ton ładunków intermodalnych, wykonując pracę przewozową na poziomie 8,2 mln tono-km. Porównując wyniki te do roku ubiegłego, masa przewiezionych towarów wzrosła o 11,6 proc., praca przewozowa zaś o 4,4 proc.

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 26,5 mln ton ładunków. Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła o 2,7 mln ton (zmiana o 11,6 proc.). Praca przewozowa w ubiegłym roku wyniosła 8,2 mld tono-km i wzrosła o ok. 0,4 mld tono-km w stosunku do 2020 r. (zmiana o 4,4 proc.).

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Pierwszy raz w historii przewieziono ich prawie 1,8 mln sztuk. Rynek przewozów intermodalnych osiągnął poziom 1 778 tys. sztuk, z czego 1 690 tys. sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2020 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła o ok. 6,9 proc..

Udział kontenerów w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2021 r. stanowił 95 proc.. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej przewożono jednostek 20- i 40-stopowych, które stanowiły odpowiednio 33,9 proc. i 56,7 proc. ogólnej liczby jednostek. Liczba przewiezionych kontenerów 40-stopowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mln sztuk. Udział pozostałych kontenerów wyniósł odpowiednio: 25-stopowych – 0,1 proc., 30-stopowych – 1,6 proc., 35-stopowych – 0,03 proc. i 45-stopowych – 2,7 proc.. Naczepy i przyczepy samochodowe stanowiły 2,6 proc. wykorzystywanych jednostek, a wymienne nadwozia samochodowe 1,8 proc.. Ponadto w 2021 r. niewielki odsetek (0,001 proc.) stanowiły samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe z naczepami.

Dr inż. Ignacy Góra:

-Rynek przewozów intermodalnych okazał się najmniej podatny na ograniczenia wynikające z pandemii. Przewoźnicy potrafili dostosować się do zmieniających realiów rynku. Transport intermodalny regularnie rośnie z roku na rok, ale wymaga wsparcia wszystkich interesariuszy rynku. Dla nadawców i odbiorców ładunków czynnikiem wpływającym na wybór danego środka transportu są trzy podstawowe zmienne: czas, koszt i dostęp do infrastruktury załadunkowej/wyładunkowej. Te trzy czynniki są kluczowe z punktu widzenia optymalizacji łańcucha dostaw –  zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.