Wywiady

Solidni dla wspólnego rozwoju

Z Jarosławem Rokitą, CEO Rogum Kable Sp. z o.o., rozmawialiśmy na temat sytuacji na rynku, czynników determinujących sukces oraz rozwiązaniach dla kolejnictwa.

Trzydzieści lat na rynku. Jak w Waszej opinii się zmieniał?

Rynek kolejowy to nieustanne zmiany w kierunku poprawy jakości połączeń, bezpieczeństwa samych pasażerów oraz naturalnie tego co dotyczy naszej firmy Rogum Kable Sp. z o.o. modernizacji i budowy nowych lepszych ,bardziej wyposażonych pociągów a to związane jest głównie ze zwiększoną ilością kabli w pojazdach. Każda innowacja pociąga za sobą podłączenia a te tez nieustannie są ulepszane poprzez lepsze materiały więc i asortyment kabli i przewodów stosowanych w tej, jakże ważnej dziedzinie gospodarki.

Czy po takim czasie jest coś co na rynku może Rogum Kable zaskoczyć?

Na izolacje i powłoki stosuje sie tworzywa termoplastyczne, oraz tworzywa katalitycznie sieciowane oraz specjalistyczne materiały polimerowe o wysokiej elastyczności jak u nas (Flex) stanowiące alternatywę dla powszechnie stosowanej gumy. Większość produkcji wykonywana jest w wersji bezhalogenowej, niskodymnej i nierozprzestrzeniającej płomienia co przewiduja obecne przepisy i normy bez których, żadna firma, która ich nie spełnia nie może produkowac. My również sie do tego stosujemy. Zaskoczyc nas zatem może najbardziej ekspansja I docenienie na rynku rodzimym jak I zagranicznym marki polskiego producenta I jego jakości usług w tym wymagającym sektorze kolejowym począwszy od producentów lokomotyw wagonow a co zatym idzie ich dostawców a skończywszy na pelnej infrastrukturze kolejowej obecnie tworzonej i rozbudowywanej.

Proszę zatem przybliżyć co sprawia, że Rogum funkcjonuje z powodzeniem na rynku od tylu lat?

Nie na darmo jako Polski Producent naszym przewodnim hasłem jest: Solidni dla wspólnego rozwoju. Funkcjonujemy, ponieważ nasze zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych produktów, mam na myśli nasze kable i przewody, jest współmierne do zmian gospodarczych. Dzięki wieloletniej obecności na rynku, krótkim terminom realizacji zamówień oraz wysokiej jakości spółka zdobyła znaczącą pozycję na rynku kablowym w branży kolejowej. Wielkie doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie kadry potwierdzone jest posiadaniem certyfikowanego Systemu Zarządzania Biznesem wg norm ISO oraz dawne IRIS a obecne ISO/TS 22163:2017. Wyroby firmy odpowiadają europejskim normom i posiadają stosowne certyfikaty takie choćby jak Europejski Certyfikat z akredytowanego Instytutu Kolejnictwa na zgodność z normą PN-EN 45545-2+A1:2015-12 „Kolejnictwo – Ochrona w pojazdach szynowych. Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwościach ogniowych, oraz posiadają odpowiednie deklaracje zgodności”.
Liczącą się pozycję na rynku firma ROGUM KABLE zdobyła poprzez wieloletnie doświadczenie w branży i partnerskie traktowanie swoich klientów. Wiele wyrobów nietypowych, odpowiadających bardzo specyficznym wymaganiom klienta, powstało dzięki wzajemnej współpracy producenta z odbiorcą. Podkreślić należy, że duże znaczenie dla innowacyjności produkcji przedsiębiorstwa ma stała współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi takimi jak Politechnika Gdańska, Instytut Kolejnictwa, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Instytut Techniki Budowlanej, BBJ-SEP i inne.

Co jest Waszą największą zaletą?

Firma stawia za cel nadrzędny wytyczenie nowych kierunków rozwoju i obszarów działań przede wszystkim do sprecyzowanych odbiorców a takim jest niewątpliwie przemysł kolejowy. Przy tym mamy ściśle wytyczoną i wdrożoną politykę biznesu co pozwala na zorientowane zarządzanie i rozwój nasz jak i partnerów biznesowych.
Wiąże się to z badaniami, rożnego rodzaju działaniami poznawczymi problematyki rynku kolejowego, analizą czynników zewnętrznych i wewnętrznych, planami produkcyjnymi i rozwojowymi w odniesieniu do procesów i wyrobów, spełnianiu wymagań oraz ciągłym doskonaleniem skuteczności działania Systemu Zarządzania Biznesem, jak i stałym podnoszeniem kwalifikacji pracowników. A przy tym wyróżnia nas możliwość szybkiej i wczesnej reakcji produkcyjnej na potrzeby klientów co obecnie jest bardzo poszukiwane.

W między czasie zrezygnowaliście z produkcji przewodów gumowych. Dlaczego?

Tę decyzję pokierował rynek i nasze przeświadczenie na temat istoty i wagi jaką jest zachowanie bezpieczeństwa na kolei. W związku ze zmianą (ostatnie 3 lata)technologii produkcji–likwidacja gumy, przeszliśmy całkowicie na wysoko wyspecjalizowane kable i przewody. Proszę pamiętać: zabijają przede wszystkim gazy a w przypadku gumy… to już każdy wie jakie to niebezpieczne.

Wasz asortyment kabli dla branży kolejowej jest bardzo szeroki. Czy są takie produkty z których jesteście szczególnie zadowoleni?

Siłą naszej oferty jest jej kompleksowość – od niskich napięć, przez średnie napięcia do transmisji danych. Mamy pełny komplet więc nasze zadowolenie jest oczywiste.

Kolej to nie jedyna branża z którą współpracujecie?

Tak, oczywiście, że nie. Staramy się zaistnieć a wzasadzie istniejemy prawie w każdym sektorze przemysłu polskiego. Już choćby ze względu na fakt iż jesteśmy Polskim producentem – zobowiązuje to nas do dostarczania najlepszej jakości produktów nie ustępując na krok zagranicznym firmom produkującym kable i przewody dla najbardziej ważnych gałęzi gospodarki naszego kraju jak choćby górnictwo, czy rodzimy przemysł stoczniowy i wiele innych. Ale też nie ukrywam, jak dobrze i pewnie, jeżeli chodzi o jakość naszych produktów czujemy się w branży kolejowej.

A jakie macie plany na najbliższe miesiące?

Plany muszą być a zawsze są one kierowane poprzez zapotrzebowanie rynku. Zapewne jak każda szanująca się firma wytyczamy nowe kierunki rozwoju na bazie prognoz i zmian rynkowych. W obecnych czasach rynek jest niezwykle dynamiczny. Wiąze się to z ekspansją na nowe tereny działalności ,wdrażaniem nowych technologii oraz materiałów a co za tym idzie w naszym przypadku testami, badaniami i certyfikacjami. Dlatego reagujemy na wskazówki producentów pojazdów dotyczące ich wymagań oraz uwag co do przyszłych wymogów zawsze i bezwzględnie dopasowując plany rozwojowe i mając na uwadze czas który musi zostać poświęcony aby dopracować produkt jaki w naszym przypadku są kable i przewody aby były one wysoko wyspecjalizowane i niezawodne.

Rozmawiał RK

Reklama

Avatar
MD