Analizy

Koleje wąskotorowe to koleje na mniejszą skalę

Dane przewozowe, tabor czy długość linii kolei wąskotorowych – w Polsce nadal działa ponad 20 kolejek spełniających różnorodne funkcje.

Ignacy Góra, prezes UTK:
Koleje wąskotorowe pozwalają zachować dziedzictwo kolei. Dzięki funkcjonującym kolejkom nie musimy oglądać taboru w skansenach, a każdy chętny może odbyć podróż zabytkowym taborem i podziwiać piękny krajobraz zmieniający się za oknem. Publikacja ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat kolei wąskotorowych w Polsce, jako ważnego elementu wzmacniającego rolę historii w życiu naszym oraz kolejnych pokoleń. W opracowaniu wskazujemy też aktualne trendy w przewozach kolejami wąskotorowymi.

 

Koleje wąskotorowe wykorzystywane są przede wszystkim jako atrakcja turystyczna oraz stanowią dziedzictwo kultury narodowej, zapewniające podróż wyjątkowym, zabytkowym taborem w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych oraz historycznych.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez operatorów kolei wąskotorowych, w 2018 r. odnotowano spadek liczby pasażerów względem 2016 r. Był on związany z optymalizacją przewozów na wielu kolejach wąskotorowych oraz niewielkim stopniem inwestycji w infrastrukturę. Na wyniki przewozowe wpływ miało również zamknięcie Kolei Parkowej w Chorzowie oraz zawieszenie eksploatacji pociągów wąskotorowych w ramach Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej, gdzie ruch w 2018 r. realizowany był pociągami normalnotorowymi.

MD