Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Spółka CTL Logistic wdrożyła dla pracowników system informatyczny RailSoft

Spółka CTL Logistic zakończyła wdrożenia systemu informatycznego RailSoft, przeznaczonego dla pracowników kolejowych. System zarządza procesami logistyki kolejowej, handlowymi, planowania, rozliczania przewozów, naprawami lokomotyw i wagonów oraz zarządzania dokumentacją kolejową. Wspiera proces zarządzania kompetencjami w obszarze szkoleń, egzaminów okresowych, kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych oraz pouczeń okresowych personelu zatrudnionego na stanowiskach związanych z procesem utrzymania wagonów towarowych, a także pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 

Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics: ”Zaawansowane technologie stanowią obecnie nieodzowny element zarządzania Spółką i procesami. Coraz większą ilość informacji trudno przetworzyć i zanalizować, dlatego konieczne jest stworzenie systemów usprawniających przepływ informacji tak aby zarządzać bardziej efektywnie i na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym. Dla CTL Logistics wsparcie od 1 maja stanowi system RailSoft. Wdrożenie tego narzędzia informatycznego pozwoli wejść Spółce na zupełnie nowy poziom, zastępując mało intuicyjny i niedoskonały system informatyczny wspierany setkami ręcznie tworzonych arkuszy kalkulacyjnych jednym systemem online”. 

Jednocześnie Prezes Bogacki dodaje: „Każda informacja jest niezbędną częścią procesu podejmowania decyzji, ale tylko odpowiednio przetworzona, rzetelna i docierająca na czas umożliwia podjęcie prawidłowych decyzji. Kolej nie jest tematem prostym, zwłaszcza kolej towarowa. Aby oferta na usługę przewozu była przez Klienta zaakceptowana wymaga przygotowania jej na bazie setek danych własnych począwszy od posiadanych wolnych mocy, zasobów w postaci ludzi i sprzętu, tras przejazdu, posiadanych rozkładów jazdy, komunikowanych zamknięć  a skończywszy na prognozowanych przestojach na terminalach przeładunkowych czy w portach. Są to dane które system wygeneruje                    w oparciu o setki wprowadzanych przez ostatnie miesiące informacji taborowych a także bazując na informacji bieżącej, pochodzącej od pracowników pełniących służbę na torach