Inwestycje Wydarzenia

Stacja Bełchów przejdzie przebudowę

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę stacji Bełchów. Inwestycja zapewni lepsze przejazdy na trasie Skierniewice – Łowicz. Wartość prac to 58,2 mln zł.

Stacja Bełchatów (fot. Rafał Wilgusiak / PKP PLK)
Stacja Bełchów (fot. Rafał Wilgusiak / PKP PLK)

Inwestycja poprawi dostęp do pociągów na linii Skierniewice – Łowicz. W ramach prac wykonawca przebuduje peron stacji w Bełchowie. Postawi nowe wiaty, ławki, a także tablice informacyjne. Ponadto, obiekt zostanie doświetlony i wyposażony w czytelne oznakowanie. PKP PLK zadbają o wygodę osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dla podróżnych, na czas prac, inwestor zbuduje peron tymczasowy.

Zakres prac na stacji Bełchów

Na stacji Bełchów zakres prac obejmuje przebudowę 4 torów i 16 rozjazdów. Wzrośnie prędkość przejazdu pociągów pasażerskich do 160 km/h (z obecnych 100 km/h), a składów towarów do 100 km/h (z obecnych 60 km/h). Dla ruchu towarowego będzie możliwy przejazd dłuższych i cięższych składów towarowych o długości 740 metrów. Takie rozwiązanie jest istotne do obsługi ważnej linii, będącej częścią kolejowego korytarza na osi wschód – zachód. Poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów zwiększą nowe urządzenia na 3 przejazdach kolejowo-drogowych, a także system monitoringu.

Sprawne przejazdy umożliwi przebudowa sieci trakcyjnej oraz nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Poprawi się przepustowość linii, dzięki czemu z trasy skorzysta większa liczba składów. Rozpoczęcie prac przewidziano we wrześniu br.

Prace na odcinku Bełchów – Łowicz inwestor zrealizuje ze środków krajowych w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej, a także robót budowlanych na szlaku Bełchów – Łowicz Główny w ramach zadania prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”. W ramach projektu przebudowane zostały już tory na odcinku Bełchów – Łowicz oraz zmodernizowany przystanek Bobrowniki. Wartość tych prac to ok. 35 mln zł.

Dodaj komentarz