Inwestycje Wydarzenia

Stacja Warszawa Gdańska zyska ruchome schody i kładkę [ZDJĘCIA]

Prace na stacji Warszawa Gdańska weszły w kolejny etap. Obecnie montowane są nowe elementy kładek oraz ruchome schody. Inwestycja PKP PLK kosztuje ponad 60 mln zł netto. Poprawi ona komunikację kolejową w aglomeracji warszawskiej.

Fot. Karol Jakubowski / PKP PLK

W trakcie prac wykonawca utrzymał ruch pociągów na stacji Warszawa Gdańska. Na zabezpieczonym terenie, w kilku miejscach widać już efekty prac.

Aktualnie montowane są kolejne elementy konstrukcji kładki wschodniej. Połączy ona wiadukt na ul. Mickiewicza ze stacją. Równocześnie na peronie 2 osadzone zostały nowe schody ruchome do przejścia podziemnego. Na peronie 4 przygotowano betonową konstrukcję pod kolejne urządzenie, które ułatwi dostęp na perony. Od strony zachodniej budowana jest kładka łącząca stację z ulicami Felińskiego i Kłopot. Przejście nad torami dodatkowo ułatwi komunikację między Żoliborzem i Śródmieściem.

Prace modernizacyjne na stacji Warszawa Gdańska zostały uwzględnione w aktualnym rozkładzie jazdy pociągów. Podróżni mogą skorzystać z bezpiecznego dojścia do peronu nr 2. Stacja wyposażona została w plakaty i informacje dot. organizacji ruchu w obszarze prac. Zachowana jest komunikacja przejściem podziemnym miedzy Śródmieściem i Żoliborzem.

Jak zmieni się Warszawa Gdańska

Od strony wiaduktu drogowego na ul. Mickiewicza będzie zadaszona kładka z zejściami na każdy z peronów. Zainstalowane zostaną windy, które umożliwią lepszą komunikację osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z przejścia pod torami ruchomymi schodami wjedziemy na perony.

Od zachodniej strony stacji Warszawa Gdańska będzie druga kładka. Obiekt połączy perony oraz ul. Kłopot z ul. Felińskiego. W zadaszonym przejściu będą windy. Podróżni nową drogą skrócą czas dojścia do pociągów. Dzięki kładce będzie również łatwiejsza komunikacja w obszarze, przez który przebiega linia kolejowa. Przy kładce przewidziano potrzeby cyklistów – będą zamontowane stojaki rowerowe.

Lepsze możliwości podróży z Warszawy Gdańskiej

Rozbudowa stacji Warszawa Gdańska to przygotowanie do modernizacji warszawskiej linii średnicowej. Przedsięwzięcie zwiększy możliwości Warszawskiego Węzła Kolejowego. Przebudowa odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska oraz kolejowego Mostu Gdańskiego zwiększają przepustowość trasy, czyli pozwolą na lepszą ofertę podróży.

Modernizacja stacji jest realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”, który ubiega się o dofinansowanie ze środków POIiŚ do 85% wydatków kwalifikowanych.