Analizy

Taryfy hurtowe w transporcie jako narzędzie innowacyjności w obszarze integracji taryfowo-biletowej przewoźników kolejowych

Rys. 4 – Podróżny odbywa podróż dwoma pociągami dwóch przewoźników
(czerwony i niebieski) w oparciu o jeden bilet przewoźnika czerwonego
obowiązujący na całej trasie odbywania podróży koleją (pociągami)
– rozliczenie miedzy przewoźnikami w oparciu o taryfę hurtową.

Rys. 5 – Podróżny odbywa podróż dwoma pociągami dwóch przewoźników
(zielony i niebieski) w oparciu o jeden bilet przewoźnika czerwonego
obowiązujący na całej trasie odbywania podróży koleją (pociągami).

Rys. 6 – Koncepcja taryf hurtowych jako centrum rozliczeniowego
pomiędzy przewoźnikami vis dotychczasowe rozwiązania organizacji
przejazdu w oparciu o pociągi (połączenia) różnych przewoźników.

Zakończenie – Wnioski

Wydaje się, ze istnieje twórcza możliwość zaadaptowania i wykorzystania w praktyce koncepcji taryf hurtowych jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej w pasażerskim transporcie kolejowym.

Do korzyści z zastosowania koncepcji taryf hurtowych należy zaliczyć:

Zwiększenie konkurencyjności pasażerskiego transportu kolejowego poprzez łatwiejszą obsługę podróżnego i obniżenie cen biletów kolejowych (ograniczenie łamania taryf).

  • Uproszczenie obsługi pasażera w wypadku konieczności zmiany przewoźnika (pociągu) (zwroty biletów, kupno kolejnych biletów itp.). czynności rozliczeń dokonują pomiędzy sobą przewoźnicy w oparciu o taryfy hurtowe. Płatnikiem rozliczeń staje się przewoźnik który pobrał opłatę za przewóz.
  • Uruchomienie zjawiska zainteresowania kolejowych pasażerskich przewoźników wykorzystaniem oferty innych przewoźników, dotychczas konkurencyjnych (wyłącznie konkurencyjnych), w wyniku wykorzystania efektu skali obsługiwanej sieci (mogę sprzedać bilet na pociąg innego przewoźnika niekoniecznie samemu realizując takie połączenie i też na tym zarobić) – zjawisko kooperencji.
  • Większa skłonność przewoźników do synchronizacji rozkładów jazdy (mogę obsłużyć innych podróżnych lub inny pociąg obsłuży moich podróżnych).
  • Rozwój systemów teleinformatycznych w zakresie obsługi sprzedaży i dystrybucji biletów.

Do ograniczeń/zagrożeń systemu opartego na koncepcji taryf hurtowych należy zaliczyć:

MD