Raport z Polski Tabor Wydarzenia

“To manipulacja” – Newag dementuje doniesienia portalu Onet.pl

Hakowanie systemów informatycznych jest złamaniem wielu przepisów prawa i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Nie wiemy bowiem, kto, jakimi metodami i jakimi kwalifikacjami dysponujący ingerował w oprogramowanie sterujące pociągami. Powiadomiliśmy też o tym Urząd Transportu Kolejowego, aby podjął decyzję o wycofaniu z ruchu zestawów poddanych działaniom nieznanych hakerów. Jednocześnie informujemy, iż podejmiemy kroki prawne w przypadku dalszego pomawiania spółki w oparciu o „rewelacje” hakerów działających na zlecenie naszej konkurencji. Wystąpimy również ze stosownymi pozwami wobec „rzekomych hackerów” i – jak podają media – ich zleceniodawców, czyli firmę „SPS Mieczkowski”.

Poniżej prostujemy manipulacje, nieprawdy podając prawdziwe fakty:

 1. Elektryczne zespoły trakcyjne dostarczamy najczęściej z 3 letnią gwarancją.
 2. Pojazdy będące w posiadaniu Kolei Dolnośląskich czy Kolei Mazowieckich były poza gwarancją. Pojazdy Kolei Dolnośląskich zostały dostarczone w 2017 r. Od tego czasu przez 6 lat pozostawała pod kontrolą innych niż NEWAG podmiotów
 3. Już w 2022 roku Spółka stwierdziła ingerencję w systemy sterowania pojazdami, dokonaną przez podmioty trzecie, o czym poinformowała w publicznym oświadczeniu prasowym. O powyższym fakcie Spółka powiadomiła również odpowiednie organy i służby, w tym Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prokuraturę oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, jak również zwróciła uwagę użytkownikom Pojazdów na konieczność sprawowania odpowiedniego nadzoru nad eksploatacją i utrzymaniem pojazdów oraz ryzyko związane z dokonywaniem ingerencji w system sterowania pojazdami kolejowymi przez podmiot nieuprawniony.
 4. Umowy dostawy w nielicznych przypadkach zobowiązują nas do wykonywania czynności utrzymania pojazdów w okresie gwarancji. Utrzymanie przedmiotowych pojazdów (KD, KM) leżało od dawna w gestii przewoźników i ich kooperantów.
 5. W toku utrzymania pojazdów, dostęp fizyczny do nich ma bardzo wiele podmiotów. To na UŻYTKOWNIKU KOŃCOWYM ciąży obowiązek ograniczenia dostępu fizycznego do krytycznych podzespołów/systemów pojazdów.
 6. Zabudowane w pojazdach systemy bezpieczeństwa, w tym systemy sterowania, oparte są na sterownikach przemysłowych zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa rozwiązania te jednak nie gwarantowały w przeszłości i również dzisiaj nie gwarantują pełnego fizycznego ograniczenia dostępu do nich. Fizyczna ochrona taboru należy do przewoźników.
 7. Producent sterowników systemu w każdym czasie umożliwia i umożliwiał dostęp do oprogramowania sterującego pojazdem.
 8. W konsekwencji w dowolnym czasie możliwe było wykonanie tzw. reverse engineering oprogramowania sterującego (tj. zhakowanie) poprzez przeniesienie jego kodu dekompilacji, modyfikacji oraz ponowne załadowanie zmienionego oprogramowania sterującego.
 9. Kategorycznie zaprzeczamy i negujemy wgrywanie przez NEWAG jakiejkolwiek funkcjonalności w systemach sterowania pojazdów ograniczającej lub uniemożliwiającej prawidłową eksploatację pojazdów jak również ograniczających krąg podmiotów mogących świadczyć usługi utrzymaniowe lub naprawcze.
 10. W tekście portalu onet.pl pojawiły się rażące błędy logiczne i absurdy. Otóż oczywistym jest, iż nawet najlepszy haker może co najwyżej próbować poznać treść określonego zapisu cyfrowego. Żaden haker nie jest natomiast w stanie, na podstawie samego zapis cyfrowego, wskazać kto konkretnie jest „autorem” określonego zapisu cyfrowego. Z tego względu insynuowanie przez dziennikarzy portalu onet.pl, jakoby rzekomo „ktoś z Newagu” miało coś „wpisać” w oprogramowaniu, stanowi bezprawne pomówienie.
 11.  Opisywane przez dziennikarzy portalu onet.pl pojazdy, których zhakowanie zlecił Podmiot Konkurencyjny, były przedmiotem drobiazgowych odbiorów przed sprzedażą, od dawna nie są w posiadaniu Spółki, oprogramowanie systemu sterowania jest zainstalowane na fizycznym nośniku zamontowanym w danym Pojeździe i ma charakter „offline” (brak połączenia z siecią), przez co faktycznie niemożliwa jest jakakolwiek ingerencja zdalna ze strony NEWAG.

Do tematu wrócimy.

Dodaj komentarz