Tramwaje Wydarzenia

Toruń rozstrzygnął przetarg na wykonawcę nowej linii tramwajowej

Konsorcjum firm Balzola Polska i Introp Warszawa wykonają nową linię tramwajową do tzw. osiedla Jar w Toruniu. Docelowo powstanie 5,5 km nowych torowisk, w tym zielone torowisko, nowe chodniki i drogi rowerowe.

Fot. torun.pl

MZK Toruń ogłosiło przetarg na budowę nowej linii tramwajowej pod koniec 2020 r. Realizowany był w dwóch częściach:

  • Część A:  „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Watzenrodego od skrzyżowania z ul. Strobanda (z tym skrzyżowaniem), Ugory, Polnej i Legionów do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego”;
  • Część B:  „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Legionów od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego (z tym przejazdem), Ronda Czadcy, Długiej i Szosy Chełmińskiej do skrzyżowania przy pl. NOT (z tym skrzyżowaniem) wraz z wyposażeniem podstacji trakcyjnej”.

Do przetargu wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa. Część A wyceniło na 53,5 mln zł brutto, część B – 136,5 mln zł brutto. Dokument opiewał na kwotę 190 mln zł.

Do przetargu złożone zostało odwołanie. Obligatoryjną kontrolę przeprowadzi także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Jak przebiegać będzie nowa linia tramwajowa w Toruniu?

Torowisko połączy centrum z osiedlem Jar przez Szosę Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda. Powstanie nowego torowiska zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców dynamicznie rozwijającego się osiedla.

Wykonawca będzie miał za zadanie budowę torowiska tramwajowego (łączna długość wybudowanych torów wyniesie 11 260,46  mtp., co stanowi ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej) oraz sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego torowiska tramwajowego w układzie miejskim, a także budowę elementów nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Zakres obejmie także budowę nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach, montaż 26  nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 26  peronów przystankowych tramwajowych oraz montaż 31 wiat przystankowych. Część z nich będzie  miała tzw. „zielone wiaty” lub inne elementy ekologiczne – informuje MZK Toruń.

.

W ramach inwestycji powstanie 3,6 km zielonego torowiska. Dzięki zastosowanej konstrukcji i nawierzchni roślinnej takie torowisko będzie ograniczało drgania i hałas oraz absorbowało pyły z ulicznego powietrza. Zatrzyma też wilgoć, dzięki czemu zminimalizuje efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Realizacja zadania planowana jest do 31 maja 2023 r.

Warto przypomnieć, że pierwsze prace przy budowie nowej linii tramwajowej są już za nami – dodają przedstwiciele MZK Toruń. – Miały one miejsce już latem 2018 r., przy okazji przebudowy Szosy Chełmińskiej. Wówczas powstały dwa przejazdy tramwajowo-drogowe na skrzyżowaniach Szosa Chełmińska – Żwirki i Wigury oraz Szosa Chełmińska – Długa. 

.

Wykonawcą prac była firma Progreg InfraCity, a koszt wyniósł niespełna 3,5 mln zł brutto. Ponadto 18 grudnia 2020 r. podpisano umowę na budowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego. Zadanie wykona AMZ Elektro Sp. z o.o. Wartość umowy to niespełna 3,2 mln zł brutto.

Źródło: MZK Toruń