Przewozy towarowe

Transport modalny z rekordowym wynikiem w I kwartale roku

W I kwartale tego roku transportem intermodalnym na kolei przewieziono 5,4 mln ton towarów. Tak wysoki wynik odnotowano pierwszy raz. Od lat w intermodalu występuje stabilny wzrost liczby przewiezionych jednostek. W I kwartale 2020 roku wzrosły wszystkie parametry w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 383 tysiące sztuk jednostek, co stanowiło blisko 593 tysiące TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 11,8 proc. (wg TEU o 15,6 proc.).

Łączna masa przewieziona w przewozach intermodalnych w I kwartale 2020 roku wyniosła ponad 5,4 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,7 mld tonokilometrów. Wzrost odpowiednio o 16,9 proc. i 3,7 proc. w stosunku do I kwartału 2019 roku. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10 proc. (wg masy) i 14 proc. (wg wykonanej pracy).

– Rynek przewozów intermodalnych systematycznie się rozwija, a dane za I kwartał 2020 r. potwierdzają ten trend. Pomimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa widoczne są wzrosty wszystkich parametrów – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dla dalszego rozwoju istotne są przemyślane działania w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury. Sprawne połączenia zapewniające efektywne wykorzystanie taboru oraz terminowy transport mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie kolei jako alternatywy do przewozów drogowych na dłuższych dystansach – komentuje Góra.

 

W I kwartale 2020 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 17 licencjonowanych przewoźników.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Dodaj komentarz