Inwestycje

ValueTech Seed zainwestował w lewitujące pociągi

Startup Nevomo, opracowujący technologię kolei magnetycznej, zdobył zaufanie kolejnych inwestorów i pozyskał 1,1 mln złotych od funduszu ValueTech Seed. To pierwsza inwestycja VC w spółkę, która do tej pory łączyła finansowanie od inwestorów indywidualnych, aniołów biznesu i funduszy family-office z grantami unijnymi. Zdobyte środki zostaną przeznaczone na rozwój systemów energoelektronicznych dla transportu przyszłości.

Nevomo to polska spółka technologiczna, która rozwija innowacyjną technologię magrail. To unikalne w skali świata rozwiązanie oparte na lewitacji magnetycznej umożliwia podróż z prędkością do 550 km/h z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej, a także pozwala na etapowe wdrażanie kolei próżniowej hyperloop. Środki w wysokości 1,1 mln złotych pozyskane od ValueTech Seed przez spółkę córkę Nevomo PE zostaną przeznaczone na rozwój technologii sekcjonowania i segmentacji synchronicznego silnika liniowego, który jest jednym z kluczowych elementów systemu magrail. Środki pozwolą na zaprojektowanie oraz przetestowanie prototypów urządzeń i oprogramowania odpowiedzialnych za zwiększanie sprawności silnika oraz optymalizację parametrów użytkowych silnika: przyspieszenia, prędkości oraz zużycia energii.

ValueTech Seed to polski fundusz zalążkowy wspierający startupy opracowujące rozwiązania dla nowoczesnego przemysłu, zwłaszcza energetyki. W jego portfolio jest już kilkanaście spółek technologicznych powiązanych z obszarami odnawialnych źródeł energii, cleantech, przemysłu 4.0 czy zarządzania efektywnością energetyczną. Fundusz jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa. Przedsiębiorcy i menadżerowie skupieni wokół funduszu intensywnie wspierają internacjonalizację spółek portfelowych.