Tramwaje Wydarzenia

W Poznaniu powstała Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego

W Poznaniu swoją działalność zainaugurowała Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego. Celem jej członków będzie kształtowanie wspólnego stanowiska nt. funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Fot. poznan.pl

Pierwsze spotkanie PRTA odbyło się 9 grudnia. W skład rady weszły osoby reprezentujące różne środowiska miejskie, by wspólnie, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą, mogli dbać o komfort podróży komunikacją miejską.

Dzięki powołaniu Rady jej przedstawiciele będą mogli łatwiej przekazywać swoje uwagi i rekomendacje odnośnie proponowanych przez ZTM nowych rozwiązań w komunikacji zbiorowej, m.in.: organizacyjnych, przewozowych, handlowych, taryfowych, czy infrastrukturalnych.

– Powstanie Rady zostało zainicjowane przez pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, którzy zarazili mnie tym pomysłem, równocześnie proponując objęcie obowiązków moderatora. Rada skupia szerokie grono osób, mieszkańców miasta i powiatu poznańskiego reprezentujących instytucje samorządowe, przedsiębiorców, ruchy miejskie, ekologiczne, seniorów i młodzież, operatorów transportu publicznego i naukowców, którym mocno na sercu leży dobro współmieszkańców i troska o rozwój i jak najwyższą jakość transportu w aglomeracji, zwłaszcza zbiorowego i współdzielonego. I to właśnie jest nasz podstawowy cel, aby w toku cyklicznych dyskusji identyfikować obszary, gdzie transport publiczny niedomaga i aby na drodze konsensusu wykuwać rekomendacje zmian i usprawnień dla ZTM – tłumaczy dr Hubert Igliński, autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych oraz popularyzacyjnych, specjalizujący się w transporcie niskoemisyjnym i logistyce miejskiej, aktywny w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

 

O funkcjonowaniu PRTA mówi także dyrektor ZTM w Poznaniu.

– Rada będzie głosem doradczym i – na co bardzo liczymy – ułatwi podejmowanie wspólnie uzgodnionych, optymalnych dla pasażera decyzji w ważkich dla mieszkańców aglomeracji tematach związanych z transportem publicznym – wyjaśnia Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

 

W działalność Rady włączyć się będą mogli także mieszkańcy. Dwa razy w roku organizowane będą spotkania otwarte. W ich trakcie będzie można przyjrzeć się pracy Rady, jej rekomendacją i wziąć udział w dyskusjach dot. transportu miejskiego.

Zainteresowani będą mogli także zgłosić swoje propozycje rozwiązań czy sugestie w zakresie poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

Skład Rady docelowo liczyć będzie 23 członków – przedstawiciele samorządu lokalnego (ZTM i BPiRM UMP), Rady Miasta Poznania, Młodzieżowej Rady Miasta Poznania oraz Miejskiej Rady Seniorów. Swoich reprezentantów w PRTA będzie miało także środowisko naukowe, gminy, z którymi Miasto Poznań zawarło porozumienia transportowe, a także operatorzy/przewoźnicy (MPK Poznań i przewoźnicy gminni). Ponadto znajdą się w niej także przedstawiciele organizacji społecznych, m.in. stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju miasta, stowarzyszeń rowerowych, organizacji osób z niepełnosprawnościami, ekologicznych, zrzeszających przedsiębiorców i zrzeszeń TAXI. W skład rady wejdą również osoby reprezentujące: spółdzielnie mieszkaniowe, Stowarzyszenia Metropolii Poznań, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Źródło: poznan.pl

Dodaj komentarz