Tramwaje Wydarzenia

W Poznaniu powstała Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego

W Poznaniu swoją działalność zainaugurowała Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego. Celem jej członków będzie kształtowanie wspólnego stanowiska nt. funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Fot. poznan.pl

Pierwsze spotkanie PRTA odbyło się 9 grudnia. W skład rady weszły osoby reprezentujące różne środowiska miejskie, by wspólnie, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą, mogli dbać o komfort podróży komunikacją miejską.

Dzięki powołaniu Rady jej przedstawiciele będą mogli łatwiej przekazywać swoje uwagi i rekomendacje odnośnie proponowanych przez ZTM nowych rozwiązań w komunikacji zbiorowej, m.in.: organizacyjnych, przewozowych, handlowych, taryfowych, czy infrastrukturalnych.

– Powstanie Rady zostało zainicjowane przez pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, którzy zarazili mnie tym pomysłem, równocześnie proponując objęcie obowiązków moderatora. Rada skupia szerokie grono osób, mieszkańców miasta i powiatu poznańskiego reprezentujących instytucje samorządowe, przedsiębiorców, ruchy miejskie, ekologiczne, seniorów i młodzież, operatorów transportu publicznego i naukowców, którym mocno na sercu leży dobro współmieszkańców i troska o rozwój i jak najwyższą jakość transportu w aglomeracji, zwłaszcza zbiorowego i współdzielonego. I to właśnie jest nasz podstawowy cel, aby w toku cyklicznych dyskusji identyfikować obszary, gdzie transport publiczny niedomaga i aby na drodze konsensusu wykuwać rekomendacje zmian i usprawnień dla ZTM – tłumaczy dr Hubert Igliński, autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych oraz popularyzacyjnych, specjalizujący się w transporcie niskoemisyjnym i logistyce miejskiej, aktywny w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

 

Czytaj dalej >