Wydarzenia

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

W dniu 17 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 16 pkt.1 Statutu Polskiej  Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, zwołano  Walne Zgromadzenie, które wybrało nowe władze Izby.

W bydgoskim hotelu Hoilday Inn  stawili się przedstawiciele firm zrzeszonych  , którzy wysłuchali sprawozdań  z działalności Izby w ostatnich  trzech latach oraz wybrali organy Izby.  Przypomnieć należy, że w myśl statutu  Walne Zgromadzenie jest najwyższym  organem Izby tworzonym przez  wszystkich członków samorządu.  Do jego kompetencji należy uchwalenie  statutu Izby oraz jego zmian,  uchwalenie kierunków działania Izby  na okres do następnego Walnego  Zgromadzenia oraz ocena ich realizacji,  rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań z działalności innych  organów Izby za okres ich kadencji,  uchwalenie wysokości i zasad opłacania  składek członkowskich, wybór  i odwoływanie członków Rady, Komisji  Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,  udzielanie absolutorium organom Izby,  uchwalenie regulaminu wyborczego.  Zanim dokonano wyboru nowych  władz Izby Delegaci przyjęli sprawozdanie  z działań Komisji Rewizyjnej  oraz udzielili absolutorium  jej organom.

Ostatecznie w wyniku  przeprowadzonych głosowań skład  personalny poszczególnych organów  Izby na kolejną kadencję przedstawia  się następująco:

I. Rada Polskiej Izby Producentów  Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei:
1. Adam Przybyło (WPRD S.A.) –  Prezes
2. Sławomir Jankowski (Pixel Sp. z o.  o.) – Wiceprezes
3. Włodzimierz Wilkanowicz (Koleje  Wielkopolskie Sp. z o. o.) – Wiceprezes
4. Adam Nowak (P.P.P. i H. Eltronik  Sp. z o.o.) – Członek Rady
5. Krystyna Golik (Piastowskie Zakłady  Przemysłu Gumowego „STOMIL”  Sp. z o.o.) – Członek Rady
6. Maciej Lignowski (PKP Szybka  Kolej Miejska w Trójmieście Sp.  z o.o.) – Członek Rady
7. Elżbieta Rembiasz (Zakład Wyrobów  Metalowych Restal) – Członek  Rady
8. Magdalena Sakowska (Sesto Sp.  z o.o.) – Członek Rady
9. Piotr Szarski (Przedsiębiorstwo  Wdrażania i Upowszechniania Postępu  Technicznego i Organizacyjnego  Posteor Sp. z o.o.) – Członek  Rady
10. Beata Grabowska – Bujna (Jastrzębska  Spółka Kolejowa Sp.  z o.o.) – Członek Rady
11. Janusz Kasprowicz ( Arcelor Mittal  Poland SA) – Członek Rady

II. Komisja rewizyjna:
1. Maciej Gosiewski (Fabryka Elementów  Złącznych SA.)
2. Krzysztof Przybylak (Zakład Wykonawstwa  Sieci Elektrycznych  Białystok Sp. z o.o.)
3. Beata Szulfer- Rosiak (Aste Sp.  z o.o.)

III. Sąd Koleżeński:
1. Adam Pogorzelski (ATM Lightning  Sp. z o.o)
2. Jacek Łosiakowski (FAMOR SA)
3. Krzysztof Czemerys (A. P. R. Rubycon  S.C.).

RK

Dodaj komentarz