Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Wojsko nie podejmie współpracy z PKP Cargo?

Nad współpracą między PKP Cargo i wojskiem wiszą ciemne chmury. Jak informuje portaltsl.pl, porozumienia ws. wieloletniej współpracy przy obsłudze transportu dla armii nie ma. Zamówienie, o które starał się narodowy przewoźnik, kosztować miało ponad miliard złotych brutto.

Pod koniec roku PKP Cargo poinformowało o chęci złożenia oferty w przetargu na realizację 4-letnich usług transportu koleją, organizowanego przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie. Wartość kontraktu wynieść miało 1 mld 842,5 mln zł netto.

Z uwagi na doświadczenie spółki, odpowiedni tabor oraz zezwolenia, PKP Cargo było pewnym kandydatem do zwycięstwa. Mimo to nie udało się uzyskać porozumienia z wojskiem i przetarg został zamknięty.

W oficjalnym komunikacie wojsko przekazało powody swojej decyzji.

– Uzasadnienie faktyczne: w trakcie negocjacji strony nie doszły do porozumienia. W związku z powyższym w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – czytamy na stronach TED.

Próba wyłonienia spółki, która realizowałaby dla wojska przewozy kolejowe, trwa od 2012 roku. Przez lata prowadzone były dialogi techniczne, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jak informuje portaltsl.pl, żaden z potencjalnych wykonawców nie spełniał niezbędnych warunków technicznych. To dlatego tym razem 2 RBLog chciała przeprowadzić negocjacje wyłącznie z PKP Cargo – swoim wieloletnim partnerem kolejowym.

Dodaj komentarz