Pasażer Tramwaje

Kraków: pociągiem i komunikacją miejską jeździmy dziś za darmo

W związku z przekroczeniem średniego poziomu pyłu zawieszonego PM10 dla stacji pomiarowych w Krakowie, w poniedziałek 11 stycznia pociągiem, tramwajem oraz autobusem można jeździć bezpłatnie.

Kolej

Podróż bez konieczności uiszczenia opłaty za przejazd można zrealizować w relacjach obsługiwanych zarówno przez Koleje Małopolskie jak i Przewozy Regionalne (POLREGIO), na trasie ograniczonej stacjami: Skawina, Zabierzów, Zastów, Podłęże, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica.

W pociągach prowadzona jest standardowa kontrola biletów. Bezpłatny przejazd możliwy jest po spełnieniu warunków zawartych w ofercie specjalnej „Walka ze smogiem”.

Z bezpłatnego przejazdu pociągami „Kolei Małopolskich” skorzystać mogą osoby posiadające oryginalny dowód rejestracyjny samochodu osobowego, zawierający wpis ważnych badań technicznych samochodu. Osoba okazująca ww. dokument może zabrać w podróż liczbę osób wpisaną w dowodzie rejestracyjnym, jako pasażerów, których obowiązana jest wskazać w trakcie kontroli biletów w pociągu.

W pociągach Polregio również należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny zwierający wpis informujący o ważnych badaniach technicznych. Wraz z podróżnym bezpłatne przejechać może jedna osoba.

Komunikacja miejska

Mieszkańcy Krakowa i turyści bezpłatnie podróżować dziś mogą także komunikacją miejską. Zmiany obowiązują do północy na obszarze Krakowa oraz w gminach sąsiadujących..

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW w poniedziałek, 11 stycznia istnieje możliwość przekroczenia średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Dodaj komentarz