Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK zwiększa dostęp do kolei na trasie Czyżew – Białystok

Na odcinku Czyżew – Białystok, na trasie Rail Baltica, PKP Polskie Linie Kolejowe zwiększają dostępność do kolei i podnoszą bezpieczeństwo podróżnych. Zmienia się m.in. stacja Czyżew.

Fot. T. Lotowski / PKP PLK

Na stacji wykonawca kładzie nowe szyny, podkłady i rozjazdy. Ustawiono już słupy trakcyjne na stacji i od strony Kietlanki. Na szlaku między Czyżewem a Szepietowem wymieniane jest kilkanaście km toru. Przygotowywane są drogi dojazdowe w sąsiedztwie linii kolejowej. Roboty odbywają się przy kursujących zgodnie z rozkładem pociągach.

Mieszkańcy Czyżewa zyskają lepsze warunki dostępu do kolei. Nowe perony będą wyższe, co ułatwi wsiadanie do pociągów, a także dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Zamiast przejścia w poziomie szyn, na stacji będzie przejście podziemne, którym piesi i rowerzyści będą mogli dostać się bezpośrednio na perony. Zaplanowano wiaty, ławki i informację pasażerską.

Budowa trasy Rail Baltica podniesie poziom bezpieczeństwa na torach i drogach oraz poprawi warunki komunikacji drogowej. W Czyżewie przewidziano wiadukt drogowy nad linią kolejową, Nowy obiekt zastąpi przejazd w poziomie torów.

Lepszy dostęp do kolei i komunikację w mieście zapewni modernizacja i przebudowa dróg prowadzących m.in. do stacji. Powstanie 2 km trakt pieszo-rowerowy zapewniający wygodne dojście i dojazd do stacji. W rejonie Czyżewa będzie nowy most kolejowy i przebudowany przyległy układ dróg w pobliżu wsi Czyżew Ruś-Kolonia. Zmiany obejmą także wiadukt kolejowy nad ul. Nurską. Prace konsultowane są z samorządem lokalnym.

Czytaj dalej >