Raport z Polski Wydarzenia

Wzdłuż Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej powstanie ścieżka rowerowa

Wzdłuż Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej powstanie ścieżka rowerowa. Tereny pod jej budowę przekażą samorządowi Sochaczewa Polskie Koleje Państwowe. Konferencja z udziałem wiceministra Ministerstwa Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego, w trakcie której PKP S.A. przedstawiło swoje plany, odbyła się w środę 10 marca. W wydarzeniu uczestniczyli również Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A. i Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Fot. MAP

Współpraca Polskich Kolei Państwowych S.A. z Urzędem Miasta Sochaczew związana jest z planami magistratu dot. wytyczenia i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż przebiegającego przez miasto toru kolejki wąskotorowej na odcinkach od ul. Olimpijskiej do ronda przy ul. Chodakowskiej i Mostowej oraz na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Olimpijskiej, czyli w miejscu po zlikwidowanej bocznicy kolei normalnotorowej. Na obecnym etapie  PKP przygotowują do zbycia trzy działki gruntowe położone na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Warszawskiej, w tym część terenów znajdujących się wzdłuż szlaku Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej. Analizowane są również możliwości zbycia na rzecz Miasta części działek, na których – w obrębie Sochaczewa – przebiega linia kolei wąskotorowej prowadząca do położonych na skraju Puszczy Kampinoskiej Wilcz Tułowskich.

– Na tej umowie wygrywają wszyscy. Polskie Koleje Państwowe dysponują ogromnymi zasobami terenów, które nie zawsze są możliwe do wykorzystania przez Spółkę. Tak właśnie jest w Sochaczewie. Szukając pomysłu na ich wykorzystanie, PKP porozumiały się z samorządem. Dzięki umowie miasto zrealizuje projekt, na który czekają wszyscy mieszkańcy. W takich dniach mam wielką satysfakcję z tego, co udaje nam się robić w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, kreowanie polityki gospodarczej, wielomiliardowe inwestycje – to wszystko sprawy bardzo ważne, często kluczowe dla losów kraju. Ale dla przeciętnego Polaka ważne są także inwestycje w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Poprawiające jakość życia i bezpieczeństwo. Zbudowanie ścieżki rowerowej pozwoli wykorzystać leżące odłogiem tereny i da poczuć mieszkańcom, że ministerstwa to nie tylko wielkie i ważne projekty, skomplikowane przepisy. To też ludzie, którzy pracują dla innych ludzi – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

O inwestycji mówił także przedstawiciel zarządu PKP S.A.

PKP są jednym z największych zarządców nieruchomości w kraju i zawsze przychylnie reagują na chęć współpracy deklarowaną przez lokalne samorządy. Uważamy, że kolejowe nieruchomości, z których część nie jest wykorzystywana w bieżącej działalności spółki i Grupy PKP, mają duży potencjał, dzięki czemu mogą być wykorzystywane także przy realizacji inwestycji miejskich. I właśnie tak jest m.in. w przypadku Sochaczewa i planów budowy ścieżki rowerowej – dodaje Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

Dodaj komentarz