Wydarzenia

Z prac UIC-CRTS

Zatem to czas jazdy, a nie dystans, winien być funkcjonalnym kryterium kwalifikacyjnym. Kolejną poruszaną kwestią były zagadnienia związane z realizacją podróży z wykorzystaniem rowerów oraz pociągów. Jak zapewne Państwo pamiętają, na łamach RK temat ten był już kilkakrotnie poruszany przy okazji prezentacji prac Grupy CRTS. Rosnąca – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy – popularność roweru, mająca swoje korzenie w modzie na zdrowy tryb życia – paradoksalnie stwarza problemy przewoźnikom kolejowym. Bardzo często bowiem podróżni decydują się na podróż pociągiem wraz ze swoim jednośladem. Niestety liczba miejsc na pokładzie pociągu przystosowana do przewozu rowerów jest zdecydowanie mniejsza aniżeli popyt na te 90 RAPORT KOLEJOWY NR 1/2017 RAPORT KOLEJOWY miejsca. Powoduje to umieszczanie rowerów w dość przypadkowych miejscach w wagonach, co w efekcie przekłada się na stwarzanie utrudnień w podróży dla współpasażerów (nierzadko uszkodzenie ich odzieży, bagażu, czy nawet lekkie obrażenia typu otarcia naskórka itp.). W celu opracowania stosownych rekomendacji w tym zakresie Departament Pasażerski UIC, na podstawie rekomendacji Grupy Roboczej UIC CRTS nawiązał współpracę ze stowarzyszeniami pasjonatów rowerów w Europie, w tym ze holenderskim stowarzyszeniem cyklistów BiTiBi.