Wydarzenia

Za nami II edycja Forum Wizja Rozwoju

Na zakończenie II Forum Wizja Rozwoju inicjatorka wydarzenia, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, podsumowała blok tematyczny „Srebrna Gospodarka”.
W ramach Forum odbyło się także kilka paneli dotyczących transportu. Wizję funkcjonowania transportu w Polsce za kilka lat, uwzględniającą CPK, Via Carpatię, Via Balticę, rozbudowę portów morskich, tras kolejowych, budowę suchych portów oraz centrów logistycznych przedstawiono w panelu dotyczącym strategii transportu dla Polski. Wzięli w niej udział Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP SA, Zdzisław Kordel – prof.dr.hab. wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, Adrian Mazur – Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysław Pączek. – Prezes Zarządu i Współzałożyciel Hyper Poland sp. z o.o. oraz Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Moderował natomiast Mateusz Izydorek – Dyrektor Biura Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0.

MD