Inwestycje

Zarząd Metropolii GZM ogłosił przetarg na przygotowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej”

W jej ramach powstaną nowe przystanki kolejowe, a stare będą miały zmienioną lokalizację. Inwestycja ma zintegrować transport zbiorowy i indywidualny poprzez dostosowanie rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów dla samochodów. Zawierać ma również zapotrzebowanie na tabor oraz wielkość i lokalizację zapleczy technicznych. Działania te mają zostać określone do 2025 r.

Druga – docelowa:

Koncepcja to prognoza ruchu pasażerskiego, propozycja oferty przewozowej wraz z koncepcją rozkładu jazdy pociągów oraz analiza zapotrzebowania na tabor. Ma wskazywać także lokalizację i wielkość obiektów zapleczy technicznych Kolei Metropolitalnej.

Wykonawca przygotować ma  plan działań inwestycyjnych, w tym także koncepcję układu torów. Studium ma zawierać rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania taboru, odpowiedzieć na kwestie związane z jego serwisowaniem oraz utrzymaniem zaplecza technicznego, w tym również analizy dotyczące finansowania inwestycji.

Inwestycja musi uwzględniać plany modernizacyjne spółki PKP PLK oraz rozwój projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Termin składania ofert na opracowanie wstępnego studium wykonalności mija 20 marca.