Inwestycje

Zarząd Metropolii GZM ogłosił przetarg na przygotowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej”

Zarząd Metropolii GZM ogłosił przetarg na przygotowanie opracowania „Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej”. Dokument określi rozwiązania dla „Koncepcji Kolei Metropolitalnej”. Realizacja inwestycji rozłożona została w czasie – na okres  20 lat.

Jak podkreśla Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM, atutem metropolii jest istniejąca infrastruktura kolejowa, która tylko czeka na dostosowanie do potrzeb konkretnego modelu transportu.

W rozmowach o stworzeniu kolei podkreślane są aspekty proekologiczne.

– Chcemy  skłonić jak najwięcej mieszkańców Metropolii do rezygnacji z indywidualnego samochodu na rzecz autobusu, tramwaju czy pociągu. Warunkiem do dokonania takiego wyboru jest nowoczesny transport publiczny. Metropolia zmierza konsekwentnie w tym kierunku – tłumaczy Grzegorz Kwitek.

 

Opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej” ma potrwać około 4 lat. Pozwoli określić rozwiązania możliwe do realizacji w „Koncepcji KM”. Ta jest podstawowym dokumentem stworzonym przez naukowców Politechniki Śląskiej i zawiera 4 warianty – od podstawowego do najbardziej rozwiniętego.

Jak informują na stronie metropoliagzm.pl członkowie zarządu, dokument zawierać ma dwa rodzaje koncepcji rozwoju.

Pierwsza – krótkoterminowa:

W jej ramach powstaną nowe przystanki kolejowe, a stare będą miały zmienioną lokalizację. Inwestycja ma zintegrować transport zbiorowy i indywidualny poprzez dostosowanie rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów dla samochodów. Zawierać ma również zapotrzebowanie na tabor oraz wielkość i lokalizację zapleczy technicznych. Działania te mają zostać określone do 2025 r.