Pasażer

Zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Małopolskich

Od 8 listopada pociągi Kolei Małopolskich kursować będą według zmienionego rozkładu jazdy pociągów. Będzie to ostatnia w ramach obecnego planu zmiana. Ta związana jest z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego, prowadzonymi przez PKP PLK.

Fot. Andrzej Otrębski / CC

Utrudnienia na trasie SKA2 (Rozpoczęcie prac na al. 29 listopada w Krakowie)

W związku z rozpoczęciem prac przy rozbudowie Al. 29 listopada w Krakowie, od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa, polegających m.in. na poszerzeniu ulicy do dwóch pasów ruchu w każdą stronę, konieczna będzie przebudowa wiaduktów kolejowych na liniach kolejowych nr 8 i 95 przecinających modernizowany odcinek drogi. W efekcie na odcinku pomiędzy stacjami Kraków Główny i Kraków Batowice ruch pociągów przez najbliższe kilkanaście miesięcy będzie prowadzony w obu kierunkach po jednym czynnym torze. Ograniczenia te mogą skutkować nieznacznym wydłużeniem czasu przejazdu pociągów kursujących na trasie SKA2 ze względu na ograniczenia prędkości w pobliżu miejsca robót oraz konieczność wprowadzenia dłuższych postojów na stacjach pośrednich na potrzeby mijania się pociągów.

Zmiany na trasie SKA2 od 25 do 27 listopada

W dniach 25-27 listopada 2020 r. pociągi będą kursować według zmienionego rozkładu jazdy z powodu wymiany urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Niedźwiedź – Zastów. Z tego względu rozkład jazdy pociągów SKA2 na te dni został ujęty w osobnych tabelach. Część pociągów będzie w tym okresie kursować w nieco wcześniejszych godzinach, w związku z czym prosimy o uważne sprawdzanie rozkładu jazdy.