Pasażer

Zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Małopolskich

Od 8 listopada pociągi Kolei Małopolskich kursować będą według zmienionego rozkładu jazdy pociągów. Będzie to ostatnia w ramach obecnego planu zmiana. Ta związana jest z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego, prowadzonymi przez PKP PLK.

Fot. Andrzej Otrębski / CC

Utrudnienia na trasie SKA2 (Rozpoczęcie prac na al. 29 listopada w Krakowie)

W związku z rozpoczęciem prac przy rozbudowie Al. 29 listopada w Krakowie, od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa, polegających m.in. na poszerzeniu ulicy do dwóch pasów ruchu w każdą stronę, konieczna będzie przebudowa wiaduktów kolejowych na liniach kolejowych nr 8 i 95 przecinających modernizowany odcinek drogi. W efekcie na odcinku pomiędzy stacjami Kraków Główny i Kraków Batowice ruch pociągów przez najbliższe kilkanaście miesięcy będzie prowadzony w obu kierunkach po jednym czynnym torze. Ograniczenia te mogą skutkować nieznacznym wydłużeniem czasu przejazdu pociągów kursujących na trasie SKA2 ze względu na ograniczenia prędkości w pobliżu miejsca robót oraz konieczność wprowadzenia dłuższych postojów na stacjach pośrednich na potrzeby mijania się pociągów.

Zmiany na trasie SKA2 od 25 do 27 listopada

W dniach 25-27 listopada 2020 r. pociągi będą kursować według zmienionego rozkładu jazdy z powodu wymiany urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Niedźwiedź – Zastów. Z tego względu rozkład jazdy pociągów SKA2 na te dni został ujęty w osobnych tabelach. Część pociągów będzie w tym okresie kursować w nieco wcześniejszych godzinach, w związku z czym prosimy o uważne sprawdzanie rozkładu jazdy.

Kursy drogą okrężną i do stacji Kraków Olsza

Ze względu na kolejne fazy przebudowy stacji Kraków Płaszów i trwającą modernizację szlaku kolejowego Kraków Główny – Kraków Płaszów, zmianie ulegnie trasa niektórych pociągów SKA3:

2 kursy na odcinku Kraków Główny – Podłęże będą kursować drogą okrężną przez Kraków Nową Hutę z obsługą podróżnych na przystankach Kraków Batowice, Kraków Lubocza oraz Kraków Nowa Huta.

Za jadące drogą okrężnie kursy dodatkowo zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków Główny – Podłęże obsługująca stacje i przystanki pomijane przez pociąg (Węgrzce Wielkie, Kokotów, Kraków Bieżanów, Kraków Prokocim, Kraków Płaszów oraz Kraków Zabłocie). Autobusy będą na stacji Podłęże skomunikowane z pociągami.

2 kursy skończą, a 1 kurs rozpocznie bieg na stacji Kraków Olsza. Dojazd do stacji Kraków Główny możliwy będzie dzięki honorowaniu biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Utrzymanie przerwy:

  • Kraków Głowny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże

Przez cały okres obowiązywania zmienionego rozkładu jazdy, w dni robocze kontynuowane będą prace budowlane wymuszające wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury przerwy w ruchu pomiędzy Krakowem Głównym a Podłężem w godzinach 9:45-14:20.

Podobnie jak w poprzednich rozkładach jazdy, zmiany w kursowaniu dotyczyć będą pociągów SKA1 i SKA3. W przypadku połączeń SKA1 oznaczać to będzie zastąpienie kursów realizowanych pociągami przez honorowanie biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Z kolei dla połączeń SKA3 na odcinku Podłęże – Kraków Główny uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, która zapewni dojazd do wszystkich stacji i przystanków pośrednich na odcinku objętym wstrzymaniem ruchu pociągów.

Szczegółowe informacje o zmianach zostały zawarte w tabelach rozkładu jazdy, w ulotce oraz w gablotach ogłoszeń na stacjach i przystankach.

Utrudnienia:

Pomimo dokładania wszelkich starań dla prowadzenia ruchu pociągów zgodnie z rozkładem jazdy, prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacja linii kolejowych może powodować opóźnienia pociągów m.in. ze względu na prowadzenie ruchu po jednym torze, a także możliwe usterki urządzeń sterowania ruchem lub rozjazdów, na które Koleje Małopolskie sp. z o.o. jako przewoźnik nie ma wpływu.