Raport z Polski

350 mld złotych dobrze zainwestowane w polski transport

W ciągu ostatnich 15 lat Centrum Unijnych Projektów Transportowych efektywnie i transparentnie rozliczyło miliardy złotych zainwestowanych w polski transport.

Tylko w latach 2021-2022 zweryfikowaliśmy poprawność 3000 wniosków na kwotę 34 mld złotych. Komisja Europejska zatwierdziła 100% otrzymanych od nas dokumentów. Było to możliwe dzięki wprowadzonej przez CUPT wielostopniowej kontroli legalności, gospodarności i efektywności wykorzystywania środków z UE, co radykalnie obniżyło ryzyko nadużyć.

W rezultacie w ramach dofinansowania pozyskanego w perspektywie 2014-2020 zrealizowano w Polsce inwestycje za kwotę 196 mld złotych.

Efekty projektów w sektorze transportu współfinasowanych ze środków UE planowane do osiągnięcia w perspektywie 2014-2020 są imponujące.

Tylko w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na koniec perspektywy mamy mieć m.in.:

 • 2 117 km nowych dróg,
 • 90 km przebudowanych/ zmodernizowanych dróg,
 • 1 086 km przebudowanych/ zmodernizowanych linii kolejowych,
 • 4 818 szt. zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów kolejowych,
 • 14 581 km linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS,
 • 202 km nowych/ zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra,
 • 1 263 szt. zakupionych/ zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego,
 • 27 199 262 szt./rok przewozów komunikacją miejską w nowym taborze komunikacji miejskiej.

Te inwestycje uzupełniają wcześniejsze, z lat 2007-2013, o ogólnej wartości 150 mld złotych, dzięki którym powstały w Polsce między innymi:

 • 454 km autostrad w sieci TEN-T, 961,3 km dróg ekspresowych,
 • 583 km linii kolejowych , 440 jednostek taboru kolejowego,
 • 963 jednostki taboru komunikacji miejskiej,
 • 252 km sieci transportu szynowego i trolejbusowego,
 • 6,69 km sieci II linii metra 14 terminali intermodalnych,
 • 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T.

Najlepsze praktyki i zaufanie biznesowe

Kolejne lata funkcjonowania CUPT są przejawem świetnego wykorzystania kompetencji zdobywanych w ciągu wielu lat doświadczeń w zakresie:

 • wspierania pozyskiwania środków UE,
 • kontroli realizacji i rozliczania dużych projektów infrastrukturalnych z dofinansowaniem unijnym,
 • informowania społeczeństwa o Funduszach UE w obszarze transportu i promocji ich ogromnych efektów, ułatwiających codzienne funkcjonowanie, dbających o bezpieczeństwo i komfort każdego z nas oraz o jakość naszego środowiska.

Skuteczne zarządzanie dużymi środkami, które mają niezwykle istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia sektora transportu, ale i gospodarki całego kraju, naturalnie nie byłoby możliwe bez stosowania najlepszych praktyk i zaufania biznesowego, które otrzymaliśmy ze strony beneficjentów Funduszy UE.

Realizując swoje zadania pracownicy CUPT wykonują w ciągu roku kalendarzowego tysiące operacji w ramach takich działań jak:

O naszych zwiększonych zadaniach w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027 przeczytasz na stronie internetowej Centrum.

Transparentnie finansowani z UE

Naturalnym, zasadnym i zrozumiałym zjawiskiem przy wydatkowaniu tak dużych środków wspierających polską infrastrukturę transportową, są kontrole, audyty, ewaluacje oraz inne rodzaje oceny efektywności i prawidłowości działania CUPT. Zapewniamy przy tym pełną transparentność dokumentacyjną, służymy wsparciem w odpowiedziach na pytania, jak również dbamy o najwyższy standard jakości w zakresie przekazywanych do kontroli informacji.

Dodaj komentarz