Wywiady

Gospodarka okrężna sposobem na oszczędność

RK: Na koniec pytanie o obszar IT. Dlaczego waszym zdaniem przechowywanie w chmurze staje się przeżytkiem i w związku z tym – co może chmurę zastąpić?

JŁ: Cyfrowa transformacja niesie ze sobą coraz większe zapotrzebowanie na przepustowość sieci transmisyjnych. Potrzeba rozwiązania, które już nie tylko te sieci odciąży, ale także pozwoli na szybsze przetwarzanie kluczowych danych. Takie wymogi spełnia edge computing, czyli przetwarzanie danych na obrzeżach (z ang. edge) sieci jak najbliżej ich źródła.
Jednym z głównych obszarów zastosowania edge computing jest Internet rzeczy. Dzięki połączonym przedmiotom nasze otoczenie staje się inteligentniejsze, ale to niesie ze sobą rosnące zapotrzebowanie na przesyłanie i analizowanie coraz większej ilości danych. Edge computing sprawia, że nie musimy wciąż przesyłać wszystkich danych do systemów centralnych. Nie tylko odciąża to sieci transmisyjne, ale także sprawia, że wszystkie inteligentne urządzenia mogą szybciej reagować na to, co dzieje się w ich otoczeniu.
Tak szerokie możliwości zastosowania edge computing stawiają pod znakiem zapytania przyszłość chmury. Jednak bez względu na to, czy edge computing okaże się wsparciem w rozwoju chmury, czy ją zastąpi – to z pewnością technologia przyszłości, której należy się uważnie przyglądać.