Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Jak funkcjonuje branża kolejowa rok po wybuchu w Polsce pandemii?

– Przez ostatni rok nasze myślenie o transporcie zdominowała epidemia koronawirusa. Nasz podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie bezpiecznych przewozów nabył nowego ważnego wymiaru – naszego zdrowia – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego otwierając VII Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. Forum jest coroczną konferencją poświęconą szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce, współorganizowaną przez Tor-Audytor i UTK.

W obradach forum wzięło udział ponad 30 ekspertów rynku transportu szynowego. W gronie  uczestników byli m.in. dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej oraz Andrzej Bittel, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. Organizatorami  był Urząd Transportu Kolejowego oraz TOR-Audytor. Podczas trzech sesji dyskusyjnych rozmawiano o problemach polskiego sektora kolejowego podczas pandemii koronawisusa, o wdrażaniu IV pakietu kolejowego oraz o zawodach nieodłącznie związanych z branżą kolejową, luce pokoleniowej i działaniach popularyzujących zawody kolejowe wśród młodzieży.

Od początku pandemii koronawirusa w Polsce Urząd Transportu Kolejowego podejmuje działania na rzecz ochrony transportu kolejowego i jego użytkowników. Zainicjował je jeszcze zanim potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia w Polsce. Pierwszą inicjatywą było spotkanie w marcu 2020 r. z udziałem m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, przewoźników pasażerskich, zarządców infrastruktury, Straży Ochrony Kolei, a także przedstawicieli ambasad wszystkich państw ościennych. Dyskutowano o możliwych scenariuszach i sposobach działania oraz współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia COVID-19 bezpośrednio na terytorium Polski.

Od początku pandemii UTK monitoruje sytuację przewozową oraz uczestniczy w posiedzeniach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i naradach zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury. W 2020 r. w UTK przygotowano niemal 300 dziennych raportów na podstawie danych przekazywanych z rynku kolejowego, które dotyczyły zapełnienia pociągów, rezygnacji z połączeń kolejowych oraz stwierdzonych zakażeń w personelu przedsiębiorstw kolejowych. Dzięki temu można na bieżąco monitorować sytuację, ale też podejmować odpowiednie działania wyprzedzające. UTK na bieżąco też publikuje informacje o wpływie COVID-19 na rynek kolejowy.

UTK brał udział w pierwszych dystrybucjach środków dezynfekujących i ochrony osobistej, które przekazała Agencja Rezerw Materiałowych, gdy nie były one jeszcze powszechnie dostępne na rynku. Współpracuje także ze Strażą Graniczną, przekazując jej listy pracowników kolei, którzy przekraczają służbowo granicę. UTK zorganizował spotkanie z organizatorami publicznego transportu zbiorowego, podczas którego wypracowane zostały mechanizmy wsparcia finansowego dla nich. Ponadto na bieżąco informuje podmioty kolejowe o nowych obostrzeniach, zakazach i nakazach wynikających z wprowadzanych przepisów.

Warto wspomnieć, że podczas debaty omawiającej wpływ epidemii na branżę kolejową wszyscy uczestnicy podkreślali działania UTK w minionym roku i jego duże zaangażowanie w działania osłonowe oraz bliską współpracę z przedsiębiorcami kolejowymi.

Dodaj komentarz