Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Jak funkcjonuje branża kolejowa rok po wybuchu w Polsce pandemii?

– Przez ostatni rok nasze myślenie o transporcie zdominowała epidemia koronawirusa. Nasz podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie bezpiecznych przewozów nabył nowego ważnego wymiaru – naszego zdrowia – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego otwierając VII Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. Forum jest coroczną konferencją poświęconą szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce, współorganizowaną przez Tor-Audytor i UTK.

W obradach forum wzięło udział ponad 30 ekspertów rynku transportu szynowego. W gronie  uczestników byli m.in. dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej oraz Andrzej Bittel, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. Organizatorami  był Urząd Transportu Kolejowego oraz TOR-Audytor. Podczas trzech sesji dyskusyjnych rozmawiano o problemach polskiego sektora kolejowego podczas pandemii koronawisusa, o wdrażaniu IV pakietu kolejowego oraz o zawodach nieodłącznie związanych z branżą kolejową, luce pokoleniowej i działaniach popularyzujących zawody kolejowe wśród młodzieży.