Analizy Pasażer Przewozy towarowe Wydarzenia

Jak pandemia wpłynęła na kolej w Europie? [RAPORT]

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na kolej? Raport opisujący wpływ COVID-19 na europejski transport szynowy przygotowała IRG Rail – organizacja zrzeszająca europejskich niezależnych regulatorów rynku kolejowego. Co z niego wynika?

Liczba podróżnych zmniejszyła się w poszczególnych państwach od 26 do 65 proc. licząc rok do roku. W przewozach towarowych średni spadek przewiezionej masy wyniósł 7 proc., choć były kraje w których koleją przewieziono więcej towarów niż w 2019 r.

Pandemia dała się we znaki wszystkim krajom europejskim. W drugim kwartale 2020 r. większość państw wdrożyła ograniczenia dotyczące ruchu wewnętrznego, co spowodowało znaczne zmniejszenie mobilności. Okres ten trwał do miesięcy wakacyjnych, wówczas złagodzono obostrzenia.

Te wprowadzono jednak ponownie w ostatnim kwartale 2020 r., kiedy do Europy weszła druga fala pandemii. Sytuacja na rynku kolejowym w tym czasie była monitorowana przez europejskich regulatorów rynku kolejowego, co pozwoliło IRG-Rail na zebranie najbardziej aktualnych danych i przygotowanie szczegółowego raportu dotyczącego wpływu COVID-19 na rynki kolejowe w Europie.

W raporcie IRG-Rail uwzględniono dane z 26 krajów uczestniczących w badaniu.

– Sytuacja na rynku przedstawiona w raporcie IRG-Rail wskazuje, że w 2020 r. spadki w przewozach kolejowych dotknęły wszystkie kraje europejskie. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że odbudowanie rynku do stanu sprzed 2020 r. będzie procesem długotrwałym – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Rok 2020 już się skończył, jednak stan epidemii w dalszym ciągu jednak trwa i kolej musi zabiegać o powrót pasażerów oraz zapewniać płynny przepływ dóbr – dodaje Ignacy Góra.